kripto paralarbitcoinvadeli işlemspot işlemcoinlerresimli sözler

Rüya Tabircisi, Osmanlı Âlimi İmam Nablusi Kimdir?

Rüya Tabircisi, Osmanlı Âlimi İmam Nablusi Kimdir?
29.08.2023
615
A+
A-

İmam Nablusi, tam adıyla Abdullah bin Sürur bin Hüseyin Nablusi, 18. yüzyılın ünlü İslam alimlerinden biridir. 1687 yılında Şam’da doğmuş ve 1768 yılında aynı yerde vefat etmiştir. İslam hukuku, teolojisi, hadis ilmi, tefsir ve tasavvuf gibi alanlarda geniş bilgiye sahip olan bir alimdir.

Abdülgani Nablusi, ilmi ve vaazlarıyla birçok gönlü fethettiği gibi aynı zamanda da rüya tabirleriyle insanların anlam veremediği rüyalara anlam katmıştır. Peki, rüya tabirleri yapan önemli şahıs İmam Nablûsi kimdir? İşte Nablûsi’nin hayatı

İmam Nablusi Kimdir?

İmam Nablusi

İmam Nablusi’nin en tanınmış eseri “Hilye-i Saadet” adlı eseridir. Bu eser, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) fiziksel ve ahlaki özelliklerini detaylı bir şekilde anlatır. Aynı zamanda tasavvufi konulara da değinir. “Hilye-i Saadet”, İslam dünyasında sevgi ve saygıyla okunan önemli eserlerden biri olmuştur.

Nablusi’nin diğer eserleri arasında “Riyadü’l-Salihin” gibi hadis derlemeleri, tefsirler ve fıkhi metinler bulunmaktadır. Onun eserleri, İslam hukukuna ve öğretilerine olan derin bağlılığını yansıtmaktadır.

Bugün, Nablusi’nin eserleri hala İslam ilimleri alanında okunan ve üzerine çalışılan eserler arasında yer almaktadır. Onun yazdığı eserler, geleneksel İslam düşüncesinin ve öğretilerinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Annesi, Nablûsi’ye hamileyken babası İstanbul’a gitti ve o zamanın evliyalarından olan Şeyh Mahmûd adında yüce bir zât, annesine bir dirhem gümüş hediye yollayarak bir erkek çocuğu olacağını müjdeledi ve “Bu çocuğun ismini Abdülganî koysun çünkü o Alahü teâlânın teâlânın ihsânına ve iltifâtına kavuşacaktır.” diye de haber yollamıştır.

Daha doğmadan yüce zât Şeyh Mahmûd vefat etmiştir. Ve söylediği isim Nablûsi’ye verilmiştir.

İlginizi Çekebilir: Mutlaka İzlenmesi Gereken İlham Verici 10 Biyografi Filmi

İmam Nablûsi’nin Babasının Vefatı

Babası, Nablûsi’ye daha küçük yaşta iken Kur’ân-ı Kerîmi öğretti. 12 yaşına geldiğinde babası 1652 yılında vefat etti ve yetim kaldı. Fakat yine de ilmini bırakmadı ve almaya devam etti. Fıkıh, hadis, tefsir ve daha birçok ilmi alarak bu alanlarda kendini oldukça fazla ileriye taşıdı ve bütün hocalarından icâzet aldı.

İmam Nablûsi’nin Büyük İlmi

Rüya tabircisi Nablûsi’nin sürekli olarak ibadet ve istiğfar ile meşgul olması, yüksek hallere kapılmasına neden oldu. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde kendini oldukça fazla geliştirdi. Kalp gözü de açılınca onun bu durumunu çekemeyen Şamlılardan olan kimseler Nablûsi hakkında hiç uygun olmayan şeyler söylemeye başlayınca İmam Nablûsi, yeniden ortaya çıkarak kendisine danışan ve gelen insanlara kapılarını açtı. Yeniden yüksek ilimlerini öğretmeye ve vaazlar vermeye devam etti.

Şöhreti öyle bir yükseldi ki, etrafı onu dinlemek ondan bir şeyler öğrenmek isteyen insanlarla dolup taştı. Herkes İmam Nablûsi’ye gelerek onun hayır dualarını almak ve ilim öğrenmek istiyordu. Yakın ya da uzak fark etmeksizin herkes Nablûsi’ye gelerek onun evini sığınak haline getirmişlerdi.

İmam Nablûsi’nin Vefatı

Rüya tabircisi, kendini ilim öğrenmeye, ilim öğretmeye, dolu yolu göstermeye, kitap yazmaya ve ibadet yapmaya adamış çok yüce bir şahıstır. Vefatı Şaban ayının ortasında gerçekleşmiştir ve gerçekleştiğinde ise cenazesine otuz binden fazla insan katıldı.

Rüya tabircisi Nablûsi’nin dedelerinden olan Şeyh Ebû Ömer’in Medrese-i Ömeriyye’nin yanındaki kütüphanede bir mezar kazdırıp oraya defnedilmesini sağladı. Daha sonra İmam Nablûsi’nin kabri torunu Şeyh Mustafa tarafından türbe haline getirildi.

Yusuf Nebhâni, Camiu Kerâmât-il-Evliyâ adındaki eserinde Osmanlı alimi hakkında şöyle demiştir: “Abdülganî Nablüsî hazretleri, Hanefî mezhebi âlimlerinin büyüklerinden, mârifet sâhibi evliyânın meşhurlarındandır. Hârika ve kerâmetler sâhibidir. Sayılamayacak kadar çok kitap yazması en büyük kerâmetidir. Eserlerinin hepsi de güzeldir.”

İmam Nablûsi, İslam tarihinde en çok kitap yazanlardan biridir. Oldukça fazla eseri bulunan rüya tabircisi Nablûsi’nin kitapları günümüzde hâlâ kullanılıyor.

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç Kimdir?Sokrates’in Savunması Özeti

İmam Nablûsi’nin 15 Eseri  

 1. Râihat- ül -Cennet
 2. Zehr- ul -Hadika fi Tercemet- i Ricâl- it – Karanlık
 3. Ez-Zıll- ül – Memdûd fî Ma’nâ Vahdet- il – Vücûd
 4. Cevâhir-un- Nüsûs fî Hall-i Kelimât- il -Füsûs liş- Şeyh Muhyiddîn İbn- il- Arabî
 5. Keşf- us – Sirr-ıl-Gâmid fî Şerh-i Dîvân- ı İbn-i Fârıd
 6. El-Hadîkat- ün – Nediyye Şerh- ut – Tarîkat-il-Muhammediyye
 7. Kenz- ül – Hakk-ıl-Mübîn fî Ehâdîs- il -Mürselîn
 8. Bevâtın- ül – Kur’ân ve Mevâtın-ül-İrfân
 9. Tahrir-ul – Havî bi-Şerh-i Tafsîr-il-Beydâvî
 10. Miftâh- ul – Ma’iyye fî Şerhir-Risâlet-in-Nakşibendiyye
 11. Es-Sulhü Beyn-el-İhvân fî Hükmi İbâheti Şürb-id-Duhân
 12. Hülâsat-üt-Tahkîk fî Beyâni Hükm – it – Taklîd vet – Telfik
 13. Kitâb-ül-Metâlib-il-Vefiyye Şerh-ül-Ferâid-is-Seniyye
 14. Ta’tir-ul-Enim fi Ta’bir-il-Menim
 15. El-Kavl-ül-Âsım fî Kırâet-i Hafs

SSS

İmam Nablusi hangi dönemde yaşamıştır?

İmam Nablusi, 1687 yılında doğmuş ve 1768 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla 18. yüzyılın önemli İslam alimlerinden biridir.

İmam Nablusi hangi eseri ile tanınmıştır?

İmam Nablusi’nin en tanınmış eseri “Hilye-i Saadet” adlı eseridir. Bu eser, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) fiziksel ve ahlaki özelliklerini detaylı bir şekilde anlatır. Aynı zamanda tasavvufi konulara da değinir.

"Hilye-i Saadet" ne hakkında bir kitaptır?

“Hilye-i Saadet”, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dış görünüşü, ahlaki nitelikleri, davranışları ve örnek yaşantısıyla ilgili ayrıntılı bir tasvir sunan bir eserdir. Bu kitap, İslam dünyasında sevgi ve saygıyla okunan önemli eserlerden biridir.

Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: 2 Ortalama: 5]
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.