escort bodrum escort antalya escort giris yasemin uptopico efeergun fuck xxx fuck full porn video hd adult video sex porn xxxx butik porno
Kimdir

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç Kimdir? Hayatı ve En Anlamlı 10 Aliya İzzetbegoviç Sözü

Bilge Kral lakabıyla anılan ve Bosna Hersek’in seçilmiş Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosanski Samac’ta dünyaya geldi. Aliya 3 yaşında iken ailesi ile birlikte Saraybosna’ya yerleşti. Ömrü, Müslüman nüfusa yönelik yapılan ayrımcılığa karşı mücadele içinde geçen Bilge Kral, 19 Ekim 2003, Saraybosna’da 78 yaşında hayata veda etti.

Bosnalı devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, henüz küçük yaşlarda iken Müslüman nüfusa karşı yapılan ayrımcılık ile mücadele içerisine girmişti. Ailesi İslami hassasiyet ve bilince sahip bir aile olduğu için Bilge Kral da bu hassasiyetle büyüdü. Ancak ne var ki, kendi sözünde söylediği gibi “Tarihi Allah yazar; biz sadece nerede duracağımıza karar veririz” tanımını hayatına geçiren İzetbegović’in yaşadığı çevre, Müslümanları Avrupa’ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Ancak O, tarihi yazanın Allah (c.c) olduğunun bilincinde olarak safını Müslümanların yanında seçti.

Aliya İzzetbegoviç Kitapları

  1. İslam Manifestosu – (1999)
  2. Doğu ve Batı Arasında İslam – (1980)
  3. Tarihe Tanıklığım – (2002)
  4. Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar – (2002)
  5. Konuşmalar – (2015) 
  6. Köle Olmayacağız – (2017)
  7. İslamî Yeniden Doğuşun Sorunları – (2010)

İlginizi Çekebilir: Okunan Kitaplar Neden Unutulur?: En Etkili 8 Kitap Okuma Tekniği (tıklayın)

Aliya İzzetbegoviç’in Hayatı

Aliya İzzetbegoviç’in Hayatı

Mustafa ve Hiba çiftinin beş çocuğundan biri olan Aliya, yaşamı boyunca derin mücadeleler içerisinde yer almış, deha zekası ile Müslümanlar ile Hırvatları aynı topraklar üzerinde “kardeşçe” yaşamalarını başarmış, üstün zeka ve yetenekli bir şahsiyettir.

İkinci Dünya Savaşı sürerken, Hırvatistan’da faşistliği ile nam salan Ustaşa rejimi, Bosna Hersek’i ilhak ederek bu topraklar üzerinde Bağımsız Hırvatistan Devleti (NDH) kurdu. Ustaş’ın bu eylemi, sadece Müslümanlar için değil, bölgedeki Yahudi, Sırp ve Romanlar için de zor zamanların başlangıcı oldu. Büyük acıların yaşandığı bu dönemde, Müslüman Boşnaklar ve Hırvatlar, Ustaş rejiminin zulmünden nasibini en çok alanlar oldu.

İlginizi Çekebilir: Stefan Zweig Kimdir, Stefan Zweig Kitapları [✅ Satranç Kitabı Özeti] (tıklayın)

Bir yandan Ustaş’ların zulmü sürerken öte yandan ırkçı sırpların oluşturduğu “Çetnik Hareketi” de Müslüman Boşnakların zulme maruz kalmalarına neden oluyordu. Nitekim Çetnik hareketi, etkin olduğu bölgede Müslüman Boşnakları katletmeye başlamıştı. Aslında bunların tek amacı sırp olmayan tüm milletleri hakim oldukları bölgelerden temizleyerek bölgede yaşayan tek ırk olmaktı. Aliya ise, tüm bunlara karşı çıkarak Müslüman halkların haklarını gözetmek ve derinden mücadele etmek adına dönemin “Genç Müslümanlar” adı verilen oluşumun içerisinde yer aldı.

İlginizi Çekebilir: Varoluşsal Sancıların Sesi Tolstoy’un Hayatı ve Edebi Kişiliği: Lev Tolstoy Kimdir? (tıklayın)

Aliya İzzetbegoviç’in Genç Müslümanlara Katılışı

Aliya İzzetbegoviç’in Genç Müslümanlara Katılışı

Ustaşlar ve Çetnik hareketinin zulümleri devam ederken Bilge Kral, yaşanan bu zulme “dur” diyebilmek için harekete geçmişti bile. O dönemde Genç Müslümanlar olarak kurulan oluşumun içerisinde yer almaya başlayan Aliya, üstün zekası ve dahi fikirleri ile kısa sürede oluşumun önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Müslüman Gençler’in amacı, bölgede yaşayan yerli Müslümanların diğer etnik ve dini gruplarla eşit şartlar altında yaşamalarıydı. Aynı zamanda Ustaş ve Çetniklerin harap ettikleri Müslüman evleri ve camilerin onarımı için gerekli desteği sağlamaktı.

İlk Hapis Hayatı

İlk Hapis Hayatı

Savaş yılları geride kalmış ve Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti kurulmuştu. Ancak diğer etnik ve din grupları için rahat nefes almasına neden olsa da Müslüman Boşnaklar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Öyle ki Genç Müslümanlar oluşumu “din bilincinin uyandırılması” bahanesi ile büyük zulümlere maruz kaldı ve aralarında Aliya’nın da bulunduğu teşkilat üyeleri tutuklanmaya başladı.

1946 yılında Aliya İzzetbegoviç, 21 yaşında iken aynı gerekçe ile tutuklandı ve 3 yıl hapse mahkum edildi.

İlginizi Çekebilir: Franz Kafka Kimdir? Kafka Kitapları ve Edebi Kişiliği (tıklayın)

Aliya İzzetbegoviç’in Mücadelesi

Genç Müslümanlar teşkilatının önde gelen isimlerinden Bilge Kral Aliya, aldığı hapis cezası ile davasından ve eğitiminden taviz vermedi. Cezası bittikten sonra ziraat fakültesine kaydolan Aliya, 2 yıl sonra hukuk fakültesini geçti ve buradan mezun oldu.

1949 yılına gelindiğinde Aliya, Halida ile evlenme kararı aldı. Bu evliliğinden Leyla, Sabina ve Bakir adında üç çocuğu dünyaya geldi.

İlginizi Çekebilir: Türk Edebiyatı’nın Mavi Gözlü Dev’i Nazım Hikmet Kimdir? (tıklayın)

Aliya İzzetbegoviç’in Kalem İle Mücadelesi

Aliya İzzetbegoviç’in Kalem İle Mücadelesi

Hayatı boyunca Müslüman Boşnakların özgürlüğü ve bilinçlenmesi uğruna sürekli mücadele eden Bilge Kral, Marksist-Leninist görüşlere sahip Josip Broz Tito liderliğindeki eski Yugoslavya döneminde de bunu bırakmadı. Ki bu dönem, Müslüman Boşnakların en çok zulüm gördüğü dönemlerden biridir. Ailya, bu dönemde “Preporod”, “Takvim” ve “Glasnik” gibi gazetelerden “LSB” (Çocuklarının isimlerinin baş harfleri) mahlası kullanarak mecmualar yazıyordu.

Aliya İzzetbegoviç, gazetelerde mecmualar yayınladığı dönemde bir yandan da bir kitap yazıyordu. İslam dünyasının içinde bulunduğu durumla yakından ilgilenerek kaleme aldığı “İslam Deklarasyonu” adlı kitabına 1960’lı yıllarda başlamıştı. Kitap, 1970 yılında yayınlandı.

İlginizi Çekebilir: “Bir Zarif Şair” Özdemir Asaf Kimdir? (tıklayın)

İkinci Hapis Dönemi

İkinci Hapis Dönemi

1980’de Tito’nun ölmesiyle birlikte Yugoslavya’da “aşırı milliyetçi” söylemleri yeniden tırmanışa geçmeye başladı ve o yıllarda ceza kanununa yeni bir kanun daha eklendi. “İfade suçu” olarak kanunlara geçen bu durum, Aliya’nın ikinci hapis döneminin başlamasına neden oldu.

Aliya İzzetbegoviç’in kaleme aldığı “Doğu ve Batı Arasında İslam” isimli kitabı, henüz yayınlanmadan önce Aliya ve beraberindeki 12 kişi ile birlikte tutulandı.  “Saray Bosna” süreci olarak adlandırılan bu davanın sonunda Bilge Kral 14 yıl hapse mahkum edildi.

İlginizi Çekebilir: Oğuz Atay Kimdir? Hayatı, Kitapları ve Edebi Kişiliği (tıklayın)

İfade suçu ve organize örgüt kurarak düşmanca faaliyette bulunma suçundan yargılandılar. Ailya’nın ceza almasındaki bir diğer etken ise daha önce kaleme aldığı “İslam Deklarasyonu” isimli eseri oldu. 1983 yılında başlayan bu dava ile Bilge Kral için ikinci hapis dönemi başlamış oldu. Ancak Aliya, burada da boş durmadı ve yazmaya devam etti.

1983 yılında hapse atılan Aliya, burada kaleme aldığı “Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan Notlar:1983-1988” eseri ile düşüncelerini kaleme aldı. Genellikle kısa sözler şeklinde yazılan bu kitabı, Bilge Kral’ın en çok okunan kitapları arasında yer almaktadır. 5 yıl devam eden ikinci hapis döneminden sonra Aliya, 1988 yılında serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir: Rüya Tabircisi, Osmanlı Âlimi İmam Nablûsi Kimdir? (tıklayın)

Demokratik Eylem Partisi (SDA)’nin Kuruluşu

Demokratik Eylem Partisi (SDA)’nin Kuruluşu

Henüz küçük yaşlarda iken bölgede Müslüman nüfusa yönelik yapılan ayrımcılığa karşı mücadele etmeye başlayan Aliya, 1990 yılına gelindiğinde mücadelesini politika üzerinden yapma kararı aldı. Beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte bugün de Bosna Hersek’teki Boşnakların en büyük partisi konumunda olan Demokratik Eylem Partisi (SDA)’ni kurdu ve yapılan ilk çok partili seçimde en çok oyu alarak Yugoslavya’daki 6 sosyalist cumhuriyetten biri olan Bosna Hersek’in ilk seçilmiş başkanı oldu.

İlginizi Çekebilir: Münir Özkul Kimdir: Hayatı ve Oynadığı Filmler (tıklayın)

Bosna Savaşı

Bosna Savaşı

Aliya, Bosna Hersek’in seçilmiş başkanı olarak göreve başladıktan kısa bir süre sonra Bosna Savaşı patlak verdi. 1990’ların başında Yugoslavya dağıldıktan sonra Yugoslav Halk Ordusu (JNA) 1991’de Slovenya’da çatışmaları provoke etmeye başladı. Bu hareket, kısa bir süre sonra Hırvatistan’da çatışmaların başlamasına neden oldu. Çatışmalar kısa bir süre sonra Bosna Hersek’in Ravno ve Popovo köylerine de sıçramaya başlayınca yeni bir döneme girilmiş oldu.

Bosna Savaşı’nın başlamasını tetikleyen tek şey aslında Yugoslavya’nın dağılması değil. Buna ek olarak  Berlin Duvarının yıkılması sonrasında Batının Balkanlardaki çalışmaları da, bu bölgede patlayan savaşlarda büyük etkilere sahiptir.

İlginizi Çekebilir: Dostoyevski Kimdir? Hayatı ve Eserleri (tıklayın)

Aliya İzzetbegoviç’in Ölümü

Aliya İzzetbegoviç'in Ölümü

Taraftarları ve yakınları tarafından “Dede” lakabıyla anılan Bosna-Hersek lideri “Bilge Kral” Aliya İzzetbegoviç, 2000 yılında hastalandıktan sonra Devlet Başkanlığı Konseyi’ndeki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu hastalığa uzun süre dayanamayan Bilge Kral, 19 Ekim 2003 yılında hayatını kaybetti. Daha sonra 150 binden fazla insanla son yolculuğuna uğurlandı. Ölmeden önce bıraktığı vasiyetinde “şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek” istediğini söyleyen Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’ne defnedildi.

Aliya İzzetbegoviç En Anlamlı 10 Sözü

Aliya İzzetbegoviç'in Sözleri

 

“Kur’an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.”

“Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir.”

“Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.”

“Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz.”

İlginizi Çekebilir: Aliya İzzetbegoviç Sözleri (tıklayın)

“Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın.”

“Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder.”

“Sanat için soyunana alkış tutanlar; Allah için giyinene neden zulmeder?”

“En kötü kombinasyon boş bir ruh ile dolu bir midedir.”

“Ben dindarlığımı annemin dindarlığına borçluyum.”

“Benim için yeryüzünde iyi, doğru ve güzel olan ne varsa onun adı İSLÂM’dır.”

İlginizi Çekebilir: Atatürk’ün En Beğenilen 110 Sözü [Tarihe Geçen Atatürk Sözleri] (tıklayın)

Aliya İzzetbegoviç Hakkında Sık Sorulan Sorular

Aliya İzzetbegoviç Babası Kimdir?

Aliya İzzetbegoviç’in babası Mustafa İzzetbegoviç’tir.

Aliya İzzetbegoviç Yaşıyor mu?

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç, 2003 yılında hayatını kaybetti.

Aliya Izzetbegoviç Nerede Doğdu?

Taraftarları tarafından “Dede” olarak anılan Aliya İzzetbegoviç, Bosna-Hersek’te doğmuştur.

Aliya Izzetbegoviç Kaç Çocuğu Var?

Aliya İzzetbegoviç’in Bakir, Leila ve Sabina adında üç çocuğu vardır.

Aliya Izzetbegoviç Nereli?

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç Bosnalı bir Boşnaktır.

Aliya Izzetbegoviç Kaç Yaşında Öldü?

2003 yılında hayatını kaybeden Aliya İzzetbegoviç 78 yaşındaydı.

Izzetbegoviç Ne Zaman Öldü?

Aliya İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003’te hayatını kaybetmiştir.

Bosna Hersek Savaşı Ne Zaman Oldu?

1 Mart 1992 yılında başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995 yılında sona ermiştir.

Bosna Hersek Savaşı Kiminle Oldu?

Bosna Hersek Savaşı, Sırpların Boşnaklara yaptığı soykırımdır ve binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmıştır.

Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu