Biyografi

Rüya Tabircisi, Osmanlı Âlimi İmam Nablûsi Kimdir?

En çok bilinen rüya tabircisi, Osmanlı âlimi İmam Nablûsi , bir Osmanlı âlimidir. Yüce kerâmetlerin sahibi olan İmam Nablusi, 1640 yılında Şam’da doğdu. Rüya tabirleri ile birçok insana el uzatmış önemli bir şahıs, 1731 senesinde yine Şam’da vefat etti. 

İmam Nablûsi, ilmi ve vâzlarıyla birçok gönlü fethettiği gibi aynı zamanda da rüya tabirleriyle insanların anlam veremediği rüyalara anlam katmıştır. Peki, rüya tabirleri yapan önemli şahıs İmam Nablûsi kimdir? İşte İmam Nablûsi’nin hayatı

İmam nablusi kimdir

İmam Nablûsi’nin Doğumu

İmam Nablûsi’nin annesi, İmam Nablûsi’ye hamileyken babası İstanbul’a gitti ve o zamanın evliyalarından olan Şeyh Mahmûd adında yüce bir zât, İmam Nablûsi’nin annesine bir dirhem gümüş hediye yollayarak bir erkek çocuğu olacağını müjdeledi ve “Bu çocuğun ismini Abdülganî koysun çünkü o Alahü teâlânın teâlânın ihsânına ve iltifâtına kavuşacaktır.” diye de haber yollamıştır.

İmam Nablûsi, daha doğmadan yüce zât Şeyh Mahmûd vefat etmiştir. Ve söylediği isim İmam Nablûsi’ye verilmiştir.

İmam Nablûsi’nin Babasının Vefatı

İmam Nablûsi’nin babası, İmam Nablûsi daha küçük yaşta iken Kur’ân-ı Kerîmi öğretti. 12 yaşına geldiğinde babası 1652 yılında vefat etti ve yetim kaldı. Fakat yine de ilmini bırakmadı ve almaya devam etti. Fıkıh, hadis, tefsir ve daha birçok ilmi alarak bu alanlarda kendini oldukça fazla ileriye taşıdı ve bütün hocalarından icâzet aldı.

İmam Nablûsi’nin Büyük İlmi

Rüya tabircisi İmam Nablûsi’nin sürekli olarak ibadet ve istiğfar ile meşgul olması, yüksek hallere kapılmasına neden oldu. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde kendini oldukça fazla geliştirdi. Kalp gözü de açılınca onun bu durumunu çekemeyen Şamlılardan olan kimseler İmam Nablûsi hakkında hiç uygun olmayan şeyler söylemeye başlayınca İmam Nablûsi, yeniden ortaya çıkarak kendisine danışan ve gelen insanlara kapılarını açtı. Yeniden yüksek ilimlerini öğretmeye ve vâzlar vermeye devam etti.

İlginizi Çekebilir  10 Maddede Oğuz Atay Kimdir? Oğuz Atay Kitapları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Rüya tabircisi İmam Nablûsi’nin şöhreti öyle bir yükseldi ki, etrafı onu dinlemek ondan bir şeyler öğrenmek isteyen insanlarla dolup taştı. Herkes İmam Nablûsi’ye gelerek onun hayır dualarını almak ve ilim öğrenmek istiyordu. Yakın ya da uzak fark etmeksizin herkes İmam Nablûsi’ye gelerek onun evini sığınak haline getirmişlerdi.

İmam Nablûsi’nin Vefatı

Rüya tabircisi İmam Nablûsi, kendini ilim öğrenmeye, ilim öğretmeye, dolu yolu göstermeye, kitap yazmaya ve ibadet yapmaya adamış çok yüce bir şahıstır. Vefatı Şaban ayının ortasında gerçekleşmiştir ve gerçekleştiğinde ise cenazesine otuz binden fazla insan katıldı.

Rüya tabircisi İmam Nablûsi’nin dedelerinden olan Şeyh Ebû Ömer’in Medrese-i Ömeriyye’nin yanındaki kütüphanede bir mezar kazdırıp oraya defnedilmesini sağladı. Daha sonra İmam Nablûsi’nin kabri torunu Şeyh Mustafa tarafından türbe haline getirildi.

Yusuf Nebhâni, Camiu Kerâmât-il-Evliyâ adındaki eserinde İmam Nablûsi hakkında şöyle demiştir: “Abdülganî Nablüsî hazretleri, Hanefî mezhebi âlimlerinin büyüklerinden, mârifet sâhibi evliyânın meşhurlarındandır. Hârika ve kerâmetler sâhibidir. Sayılamayacak kadar çok kitap yazması en büyük kerâmetidir. Eserlerinin hepsi de güzeldir.”

İmam Nablûsi, İslam tarihinde en çok kitap yazanlardan biridir. Oldukça fazla eseri bulunan rüya tabircisi İmam Nablûsi’nin kitapları günümüzde hâlâ kullanılıyor.

İmam Nablûsi’nin 15 Eseri  

 1. Râihat- ül -Cennet
 2. Zehr- ul -Hadika fi Tercemet- i Ricâl- it – Karanlık
 3. Ez-Zıll- ül – Memdûd fî Ma’nâ Vahdet- il – Vücûd
 4. Cevâhir-un- Nüsûs fî Hall-i Kelimât- il -Füsûs liş- Şeyh Muhyiddîn İbn- il- Arabî
 5. Keşf- us – Sirr-ıl-Gâmid fî Şerh-i Dîvân- ı İbn-i Fârıd
 6. El-Hadîkat- ün – Nediyye Şerh- ut – Tarîkat-il-Muhammediyye
 7. Kenz- ül – Hakk-ıl-Mübîn fî Ehâdîs- il -Mürselîn
 8. Bevâtın- ül – Kur’ân ve Mevâtın-ül-İrfân
 9. Tahrir-ul – Havî bi-Şerh-i Tafsîr-il-Beydâvî
 10. Miftâh- ul – Ma’iyye fî Şerhir-Risâlet-in-Nakşibendiyye
 11. Es-Sulhü Beyn-el-İhvân fî Hükmi İbâheti Şürb-id-Duhân
 12. Hülâsat-üt-Tahkîk fî Beyâni Hükm – it – Taklîd vet – Telfik
 13. Kitâb-ül-Metâlib-il-Vefiyye Şerh-ül-Ferâid-is-Seniyye
 14. Ta’tir-ul-Enim fi Ta’bir-il-Menim
 15. El-Kavl-ül-Âsım fî Kırâet-i Hafs
Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu