Resimli Sözler

Okumaya Dair İnce Sözler: Okumakla İlgili Sözler

Okumakla İlgili En Güzel Sözler

Okumak, insanların zihnini, evrensel anlayışını, empati yeteneğini, analitik zekasını, hafızasını ve daha birçok özelliklerini geliştirmelerini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Okumayan insan, hayata tek bir pencereden bakar, bildiği ezber cümlelerle olayları yorumlar ve dar kalıplı bakış açısına sahip olur. Okumayan insanların en dikkat çeken özelliklerinden biri de “her şeyi ben bilirim” edası takınmalarıdır. Oysa okuyan insanlar, her okuduğu yeni bir satırdan sonra “bunu da yeni öğrendim, öğrenecek daha çok şeyim var” der ve soru sorulduğunda “bilmiyorum” deme ferasetine sahip olur. Ne demiş Sokrates;

“Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.”

Bir insanın daha iyi bir bakış açısına sahip olabilmesi için “okumayı” gündelik işlerinin başına alması gerekir. hayata pozitif bakabilmek için iyi bir şiir, dünyaya daha güzel bakmak için güzel bir tablo görmesi gerekir ve gün içinde insanlara fayda sağlayacak veya kendi kimliğini yansıtacak mantıklı sözler söyleyebilir.

Düşüncenin oluşumu tamamen okumadan geçer. Bu yüzden büyük insanlar, okumak ile ilgili sözler konusunda bir hayli hassas davranarak sarf ettikleri ile insanları okumaya teşvik etmişlerdir. Okumak ile ilgili sözler konusunda birçok düşünür, hemen hemen aynı görüşleri savunmuş  ancak bunları farklı manalar içeren sözlerle dile getirmişlerdir. Her birinin altın değerinde olması ve her birinin dikkate değer olması, okuma alışkanlığı kazanmak isteyenler için altın öğüt niteliklerindedirler. Bu yazımızda, ünlü düşünürlerden okumaya dair ince sözler paylaşacağız. Faydalı olması ümidi ile…

Okumakla İlgili En Anlamlı Sözler

Okumakla ilgili en anlamlı sözler

“Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.”Mustafa Kemal ATATÜRK

“Okumak gıdadır okuyan insanlık bilen insandır.” Victor Hugo

“Kitapsız yaşamak kör sağır dilsiz yaşamaktır.” Mustafa Kemal Atatürk

“Düşünmeden okumak hazmetmeden yemeğe benzer.” Edmund Burke

“Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren muhakkak namuslu olur.” Denis Diderot

“Okuma ihtiyacı barut gibidir bir kere tutuşunca artık sönmez.” Victor Hugo

“Her okur bir lider değildir fakat her lider bir okur olmalıdır.” Harry Truman

“Okulda okudukları ile yetinenler yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler.” Voltaire

“Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.” Joseph Brodsky

“Kendimizden ne kadar habersiz olduğumuzu yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız.” Paul Walery

“Okumayı sevmek hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir.” Charles de Montesquieu

“Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş olmasının hiçbir değeri yoktur.” – Oscar Wilde

“Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız.” Roz Townsend

“Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursun.” Konfüçyus

İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir” – Goethe

“Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor.” – Ali Şeriati

“Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz.” Benjamin Franklin

“Kurnaz insan okumayı küçümser basit insan ona hayran olur akıllı insan ise ondan yararlanır.” Francis Bacon

“Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim.” C. Henderson

“Kitap okumayan bir kimsenin okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.” Mark Twain

“Hiçbir zaman kötü kitaplar çok az ya da iyi kitaplar çok fazla okunmaz: kötü kitaplar zihin için zehir mesabesindedir, aklı harap ederler. İyi olanı okumak için kötü olanı hiçbir zaman okumamayı insan kendisine düstur edinmeli: çünkü hayat kısa ve hem zaman hem dinçlik insan için sınırlı.” – Arthur Schopenhauer

“Yediğimiz her şeyin hazım esnasında lezzetinden başka etkileri de olduğu gibi okuduklarımızın bize verdiği zevkten başka etkileri de vardır.” – T. S. Eliot

“Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın fakat inan bana ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım.” Charles de Montesquieu

“Okumayı bilen bir kimse kendini yüceltme çok yönlü olabilme yaşamını ilginç üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir.” Henry Huxley

“Okumanın sonu düşünceyi karşısına çıkan bütün şeyler üzerine sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır.” – Rene Descartes

“Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur.” A. P. Gouthey

“Olgun bir okuyucu çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır.” Montaigne

“Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz.” Horace Mann

“Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.” Francis Bacon

“Üç çeşit okuyucu vardır biri yargısız tad alır üçüncüsü tad almadan yargıda bulunur ve ortadakiler tad alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tad alanlar bunlar aslında bir sanat eserini yeniden oluştururlar.” Wolfgang Van Goethe

“Okumak haz duymaya zihnimizi süslemeye ve yetkimizi arttırmaya yarar. Haz duyurmak hususundaki faydası insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Zihnimizi süslemesinin konuşurken yetkimizi arttırmasının da bir iş hakkında hüküm verirken o işi başarırken faydası dokunur.” Francis Bacon

“İnsanın tekrar tekrar okuduğu, aklının demirbaşları arasında yerini alan ve hayata bakışını değiştiren kitaplar vardır; göz atıp asla baştan sona okumadığı, bir oturuşta okuyup bir hafta sonra unuttuğu kitaplar da.”George Orwell

“Okuldaki eğitim, hayatınızı idame ettirmenizi sağlar. Kendinizi eğitmeniz ise, size bir servet kazandırır.” – Jim Rohn

“Okumak, alışkanlıkların en asilidir.” Antoine Albalat

“Her yara kitap ayıracı gibi durur hayatımızda. “Nerede kalmıştık” deriz, devam ederiz.”

“Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.”

“Geçmişi bir kitap gibi kullanın, eviniz gibi değil.”

“En huzurlu yalnızlığı kitap ayraçları yaşıyor.”

“Kitap karıştırmayan ortalık karıştırır.”

“Bol bol okuyun. Okumak gerçekten çok yardımcı olur. Elinize geçen hemen hemen her şeyi okuyun.”

“Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer.”

“Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdurlar.”

“Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir.” – (Jules Chore)

“Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek; yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.” – (Maksim Gorki)

“Otuz yaşına gelinceye kadar kitapları sevmeyen, sonraları da onları anlayacak kadar sevmeyecektir.” – (Clarendon)

“Bir kitap, içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır… Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa, niye okumaya zahmet edelim ki?” – Franz Kafka

Okumayı Sevdiren Sözler

Okumayı Sevdiren Sözler

“En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.” – Descartes

“Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.” – (Victor Hugo)

“Yedi eski kitap kafa kafaya verirse, mutlaka bir yenisi doğar.” – (Alman Atasözü)

“Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. Yine de her seferinde okuduğumuzda hayran kalıp yazarını deha olarak adlandırmamız ne tuhaftır.” – (Thomas Mann)

“Her yerde mutluluğu aradım, ama onu sadece küçük bir kitabı okuduğum küçük bir köşede buldum.”

“Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.”

“Bir kitap, içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır.”

“Kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır.”

“En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.”

“En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.”

“En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.”

“Yatmadan önce okuyabileceğiniz iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür.”

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.”

”Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın.”

“Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.”

“Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır.”

“İyi bir kitap insana can veren kandır.”

“İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.”

“Kitaplardan insanı tanıdım.”

“Kitaplar soğuk ama, güvenilir dostlardır.”

“Ahlâk kurallarına uyan veya uymayan bir kitap diye bir şey yoktur, kitaplar ya iyi yazılmıştır ya kötü.”

“Kitaplar, beynin çocuklarıdır.”

“Bütün iyi kitapları okumak, geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer.”

“Yazarlar ölür, kitaplar kalır.”

“Tek bir kitabın adamı olmaktan kendini koru.”

“Okuyun ve kitabı hayatınızın merkezi yapın.”

“Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi bizi uyarmıyorsa ne işe yarar?”

“Okuduğumuz eser, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır.”

“Ümitle açılıp, kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır.”

“İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur.”

“İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur.”

“En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.”

“Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz..”

“Asgari okuyan asgari ücrete talim eder.”

“Cümleler zihnimize gerçekleri çakan çivilerdir..”

“Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiçbir değeri yoktur.”Oscar Wilde

“Kitaplar sadece ilham vermek içindir..”

“Kitabın hala fikirlerin temel taşıyıcısı olduğuna inanıyorum.”

“Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir..”

“Okumak zihni sadece bilgi malzemesiyle doldurur, okuduğumuzu bize mal eden düşünmedir.”

“Süratli okuma hakkında bir kursa gittim ve Savaş ve Barışı 20 dakikada okumayı başardım.” 

“Okuyabilen herkes derinden okumayı ve böylece daha dolu yaşamayı öğrenebilir.”

“İyi yazma dekorasyon değil, mimarlıktır.”

İlginizi Çekebilir  Gelmiş Geçmiş En Komik Tweetler

“Okuyanlar iki misli daha iyi görür.”

Okumaya Dair İnce Sözler

Okumaya dair ince sözler

“Bazı kitapların tadına bakılmalıdır Diğerleri yutulmalıdır Ve çok azıda çiğnenip hazmedilmelidir.”

“Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler. Diğerleri sadece gargara yaparlar.”

“Bilge kişiler hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulurlar.”

“Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.”

“Bir hayatı mutlu kılmak için sadece üç şey gereklidir.. Tanrının kutsaması, kitaplar ve bir arkadaş…”

“Size en çok yardımcı olan kitaplar sizi en çok düşündüren kitaplardır..”

“İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.”

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.”

“Kitaplıklar aklin tedavi yerleridir.”

“Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.”

“Kitap ruhun ilacıdır.”(Japon Atasözü)

Bir tek kitap yazmak için yarim kitaplık eser okunmalıdır.” (Samuel Johnson)

“Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür.”

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam
mutlu olacaktır.”

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.” (Çin atasözü)

“Kitap aklin ilacıdır.”

“Okula her şey yapabilirsiniz, ama okulun kitaplığı yoksa, hiçbir şey yapmamış olursunuz.”

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.”

“Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır.”

“Yasalar ölür kitaplar ölmez.”

“Yaşayan insan zekası, ölmüş insanlarla en iyi ilgiyi kitaplarla kurar.”

“Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez.”

“Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.”

“Kitap tek ölümsüzlüktür.”

“Kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.”

“Kitaplar zekanın çocuklarıdır.”

“Kitaplar yaşadıkça geçmiş diye bir şey olmayacaktır.”

“Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır.”

“Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.” (konfüçyüs)

“Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.”

“Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir.”

“Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.”

“Kitaplar düşüncelerin mezarlarıdır.”(longfellow)

“Kitaplar kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.” – (sir william davenant)

“Kitaplardan daha iyi bir yol arkadaşı bilmiyorum.” (h.fletcher)

“Ben kitaplarımı yaratmadan kitaplarım beni yarattılar.” – (montaigne)

“Bir ulusun en değerli hazinesi, onu yükselten yayınıdır.” – (churchill)

“Kitapları süs olarak dolap içinde tutmanın hiçbir değeri yoktur; çünkü o zaman
kitapla diğer eşyalar arasında bir ayırım yapamayız.” – (john k. bangs)

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş, nem, zaman ve içindekiler.” – (paul alery)

“İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.” – (balzac)

“Bazılarının yaşaması yeryüzüne bir yüktür, ama iyi bir kitap, usta bir kafanın
yaşamdan sonraki Yaşam için mumyalanmış bir hazine gibi saklanmış en değerli yaşam öğesidir.” – (john milton)

“Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. çünkü ikiyüzlülük etmeden, bana görevlerimi anımsatırlar.” – (alphonse daudet)

“Kitapların kapaklarını öperim. hiç değilse kapaklar isteseler bile kitapların içine bakamazlar.”(william cawper)

“Kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır.”

“Bir kitap en iyi arkadaştır. bugün için ve ebediyen.”(m. f. tupper)

“Faydasız ya da sıradan çok şeyi bilmektense iyi ve gerekli birkaç şeyi bilmek evladır. İhtimal, ne hazineler saklıdır küçük ve seçkin bir kitaplıkta. Burada dünyanın tüm uygar ülkelerinden en bilge ve en değerli insanlar binlerce yıllık çalışma ve bilgeliklerinin sonuçlarından faydalanmamıza izin verirler. En yakın dostlarına dahi açamayacakları düşünceleri orada en sarih kelimelerle bizler, yani başka bir yüzyıldan insanlar için durmaktadır. Evet, en iyi kitaplar için, hayatlarınıza konuk olan bu en yüce ruhani başarılar için şükran duymalıyız.” – Ralph Waldo Emerson

“Sadece zihinlerimizi oyalamak için mevcut olan, çok sayıda sıradan kitap bulunmaktadır. O hâlde yalnızca iyi olduğu tartışmasız kabul gören kitapları okuyunuz.” – Seneca

Okumakla İlgili İz Bırakan Cümleler

Okumakla ilgili iz bırakan cümleler

“Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.” – William Shakespeare

“Biraz param olursa kitap alırım; eğer artarsa yiyecek ve giyecek.”Erasmus

“İlk önce en iyi kitapları okuyun. Sonra zamanınızın kalmadığını fark edeceksiniz.” – Henry David Thoreau

“Okumak, iki ruh arasında âşıkane bir mülâkattır.” – Cemil Meriç

“Hiçbir kitap hiçbir güçlüğü çözmeyecektir. Tamam. Ama okudum. Yaşamım boyunca durmamacasına; okumaksızın yaşayamayacağımı duya duya.” – Bilge Karasu

“Bütün iyi kitapların ortak bir özelliği vardır; gerçekte olanlardan daha sahicidirler. Birini okumayı bitirdiğinde olan biten senin başından geçmiş gibi hissedersin ve sonra iyisi, kötüsü, coşkusu, pişmanlığı ve hüznü, insanları ve yerleri ve havasıyla tamamen sana ait bir parça olur.”Ernest Hemingway

“Ben yetişme çağımdayken bazı şiirleri, hikâye ve romanları deşifre eden bazı yazılar, kitaplar okur da bunların benim aklıma kırk yıl düşünsem gelmeyecek şeyler olmalarına şaşardım. Ben büsbütün başka bir şey anlamış, daha doğrusu bir duygu akışı sezmiş olurdum. Kimin haklı olduğunu hala bilmiyorum. Şimdi de bazen benim yazdıklarımla ilgili bazı varılan kanaatler, tanımlamalar ve ifadelerde aynı yabancılığı ve şaşkınlığı duyuyorum. Ama bu sefer kimin haklı olduğu hususunda eskisi gibi tedirgin değilim. Şunu demek belki gerekir ya da başka çare yok; okur ve yazar ruhen, hem de sadece ruhen birbirine ne kadar yakınsa metin o derece doğru ve sarahatle okunur, açılır ve her şey aşikâr olur. Buna sebep hikâyelerin nasıl okunacağını daha doğrusu okumakla insanın içine akacak gerçek duygu akışını ruh belirler gibi geliyor bana.” Şule Gürbüz

“Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. yine de her seferinde okuduğumuzda hayran kalıp Yazarını deha olarak adlandırmamız ne tuhaftır.”(thomas mann)

“Otuz yaşına gelinceye kadar kitapları sevmeyen, sonraları da onları anlayacak kadar sevmeyecektir.” – (Clarendon)

Bütün kitaplarımı severim; sevmeseydim yazmazdım.”Aziz Nesin

“Bir insanı öldüren, Tanrı’nın aynası, akıl sahibi bir yaratığı öldürmüş olur; ama aklın ürünü olan kitabı yok eden, aklın kendisini yok etmiş olur.” – John Milton

“İyi kitap kendini över.”Alman atasözü

“Ben toprağı saksıda, köylüyü sinemada, çileyi edebiyat kitaplarında okumadım. İçinde yaşadım, içinden geldim.” – Muhsin Yazıcıoğlu

“Ders kitapları, bilimsel gelişmenin ayak bağı ve giderek düşmanı oluyor.”Yalçın Küçük

“Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır.” – W. Ellery Channing

“Kitaplar zekanın çocuklarıdır.” Jonathan Swift

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.” – D. Scilus

“Eğer bizi yaşamaya ve daha büyük bir susamışlıkla içmeye yöneltemiyorsa kitapların ne anlamı
var?”(henry miller)

“İyi kitabin övgüsü kendi içinde saklıdır.” – (alman atasözü)

“Kitaplar çoğunlukla kitabi yazan kimselerin en iyi duygularını, en doğru düşüncelerini, en sağlam kanılarını, en temiz umut ve ülkülerini taşırlar.”(victor hugo)

“Yedi eski kitap kafa kafaya verirse, mutlaka bir yenisi doğar.” – (alman atasözü)

“Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir, içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için
başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır.”(la bruyére)

“Size en çok yardim eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.” – (teodor walker)

“Okuduğun kitabin sana egemen olmasına izin verme, sen ona egemen ol.”(george christaph lichtenberg)

“Kitaplar insanlara çoğunlukla kendi talihlerini açmak için yetenek aşılarlar.” – (anonim)

“Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları.”(ruskin)

“Kitapların kendi kaderleri vardır.” – (teretianus maurus)

“Okumasını biliyorsan her insanın bir kitap olduğunu görebilirsin.” Denis Diderot

“Okumak, kadın ve erkek her Müslümana farzdır.” – Muhammed bin Abdullah

“Niye kitap okumuyorlar? demek; “Niye piyano çalmıyorlar?” demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir. Ona göre yetişmek, ona göre hazırlanmak lazım gelirdi. Okumak bir kitaptan alınan elemanlarla kendine manevi bir dünya yapmak, onun içinde tek başına yaşayabilmek demektir. Bu, ta çocukluktan başlayan uzun alışkanlıklar ve egzersizler neticesidir.”Reşat Nuri Güntekin

“İyi kitaplar okumak geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.” – Rene Descartes

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.”Lord Dudley

“Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.” – Joseph Brodsky

“Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.”T. Carlyle

“Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez.” – Victor Hugo

Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer.”(çin atasözü)

“İyi kitap kendini över.” – (alman atasözü)

“Bütün kitaplarımı severim; sevmeseydim yazmazdım.” (aziz nesin)

“Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.” – (victor hugo)

“Kitaplar da dostlar gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar.”(jonerianna)

“İyi bir kitap bir hazineye benzer; sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer.” – (halig)

“Yatmadan önce okuyabileceğiniz iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür.”(v. nabokov)

En Anlamlı Kitap Sözleri

En Anlamlı Kitap Sözleri

“Bal suyu tatlıdır, şeker iyidir; ama kitabin tadı ikisinden de iyidir.” – (kiril turof psikoposu)

“Kitap dolu bir kitaplık, bir bilim adamına en güzel bir bahçeden daha güzeldir.”(yehuda ben tibbon)

“Aslında her kitap yalnızca yazarın dostları ve sevdikleri için yazılmış.” – (goethe)

“Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiçbir değeri yoktur.”Oscar Wilde

“Kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.” – Seneca

“Yatmadan önce okuyabileceginiz iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür.”V. Nabokov

“Yasalar ölür kitaplar ölmez.” – Bulwer – Lytton

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.”Bulwer Lytton

“Klasik herkesin övüp kimsenin okumadığı kitaptır.” – Mark Twain

“Kitap dolu bir kitaplık, bir bilim adamına en güzel bir bahçeden daha güzeldir.” – Yehuda Ben Tibbon

“Kitap okumak temizlik operasyonudur.” – Yusuf Kaplan

“Tek kitaplı insandan kork.”(Latin atasözü)

“Her devrin kitabi vardır.” – (arap atasözü)

“Kitabın görüntüsü yürekten üzüntüyü kovar.” (Fas atasözü)

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.” – Çin atasözü

“Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.” Victor Hugo

“Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.” – Lin Yutang

“Örneğin; benim yaşımda ölen kör cahil ve kitap okumayan biri, yalnızca tek bir hayat yaşamıştır. Oysa ben Napoleon’un, Caesar’ın, d’Artagnan’ın, hayatlarını da yaşadım. Bu nedenle hem ileride zehir gibi bir bellek oluşturmaları için hem de doymak bilmez ve çok katmerli bir kişilik geliştirmenin bir yolu olarak gençleri hep okumaya teşvik ettim. Böylece ömrünüzün sonuna geldiğinizde sayısız hayatlar yaşamış olursunuz ve bu hiç de yabana atılacak bir ayrıcalık değildir.”Umberto Eco

“Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur.” – Lin Yutang

“Her devrin kitabı vardır.”Arap atasözü

Kitapların kendi kaderleri vardır.” – Teretianus Maurus

“Kitaplardan daha iyi bir yol arkadaşı bilmiyorum.” H. Fletcher

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. Ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.” – Dale Carnegie

“Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir, içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır.” Jean de La Bruyere

“Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.” – Horace

“Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık eser okunmalıdır.”Samuel Johnson

“Yabani uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.” – Voltaire

“Kitap ruhun ilacıdır.” – Japon atasözü

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.” – Lord Dudley

“İyi kitaplar okumayan biriyle, okuma yazma bilmeyen biri arasında hiçbir fark yoktur.”Mark Twain

“İnsanları kitapların kapakları gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Okumaya başlayınca değerini anlarsın.”

“Kitabın görüntüsü yürekten üzüntüyü kovar.” Fas atasözü

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.” – Lord Dudley

“Yatmadan önce okuyabileceginiz iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür.”V. Nabokov

“İlham alma işi bir kas, çalıştırırsan verim alırsın. Gözlerini açık tutar ve etkilenmeye hazır olursan verim alırsın. Bu uğurda hiçbir şey yapmıyorsan ve daha çok şaşırtma sanayii üzerinden gidiyorsan o zaman hiçbir şey sana ilham vermez ve o zaman düşünmenin esasını yitirmiş olursun. Düşünce mutlaka ilhamla çalışan bir şey.” – Hakan Günday

“İyi kitap kendini över.”(alman atasözü)

“Bütün kitaplarımı severim; sevmeseydim yazmazdım.” – (aziz nesin)

“Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.”(victor hugo)

“Kitaplar da dostlar gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar.” – (jonerianna)

“Kitap okumak insanı zenginleştiren, derinleştiren, zihin açıcı bir faaliyet olabildiği gibi, insanı sığlaştıran, ezbere bağlayan, zihni kilitleyen bir faaliyet de olabilir. “Okusun da ne okursa okusun” anlayışı yanlıştır ve zamanlar arasında bu yanlışın bu kadar aşikâr hale geldiği başka bir zaman da olmadı. Zaman ayırdığımız her şey gibi kitaplar da içerikleri bakımından sorgulanmaya fazlasıyla muhtaçtır. Kitap, pozitif çağrışımları baskın bir kelimedir, evet… Ancak adı kitap olan her şeyin insana yarayışlı olduğunu söylemek yine de büyük bir yanlıştır.”Gökhan Özcan

“İyi kitaplar babalarını ebedîleştiren çocuklardır.”

“Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır.” – Franz Kafka

“İyi bir kitap insana can veren kandır.” – John Milton

Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kağıttır.”Jonathan Swift

“Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.” – Montaigne

“Kitaplardan insanı tanıdım.”Roosevelt

“Kitaplar soğuk ama, güvenilir dostlardır.” – Victor Hugo
“Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir.”Jules Chore

“Ahlâk kurallarına uyan veya uymayan bir kitap diye bir şey yoktur, kitaplar ya iyi yazılmıştır ya kötü.” – Oscar Wilde

“Kitaplar, beynin çocuklarıdır.”J. Swift

Okumakla ilgili etkili sözler

“Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür.” – (J. P. Sartre)

“Allah’ım! Bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.”(Konfüçyüs)

“İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız, okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.” – Franz Kafka

Bir ulusun en değerli hazinesi, onu yükselten yayınıdır.” – Churchill

“Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir.” – Herrik

“Okula her şey yapabilirsiniz, ama okulun kitaplığı yoksa, hiçbir şey yapmamış olursunuz.” – J. Ferry

“İyi kitabın övgüsü kendi içinde saklıdır.” – Alman atasözü

Yedi eski kitap kafa kafaya verirse, mutlaka bir yenisi doğar.” – Alman atasözü

“Kitapların kapaklarını öperim. Hiç değilse kapaklar isteseler bile kitapların içine bakamazlar.” – William Cawper

“Okuduğun kitabın sana egemen olmasına izin verme, sen ona egemen ol.” – Georg Christoph Lichtenberg

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynıdır: Ateş, nem, zaman ve içindekiler.” – Paul Valery

“Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın, bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar.” – Mc Milllian

“Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa, niye okumaya zahmet edelim ki?” – Franz Kafka

“Yeni kitapların vahameti, eski kitapları okumamıza mani olmalarıdır.” – Joseph Joubert

“Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: Annemdir.” – Abraham Lincoln

“Yemin ediyorum dünya çok boş bir yer. Dua etmek ve kitap okumak lazım.” – Murat Menteş

“Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.” – Maksim Gorki

“Her gece yatmadan okuduğum bir kitap olmanı isterdim. Kırardım; ışıkları söndürmeden, yarım kalan sayfanın ucunu ki sen buna; tenim kırışıyor, yaşlanıyorum derdin.” – Sunay Akın

“Kitapları süs olarak dolap içinde tutmanın hiçbir değeri yoktur; çünkü o zaman kitapla diğer eşyalar arasında bir ayırım yapamayız.” – John K. Bangs

“Bir kulübede oturup kitap okumayı, sarayda oturup eğlenmeye tercih ederim.” Massinger

“Okur yazarsa ahali, yapılmayacak ne var!..” – (Mehmet Akif Ersoy)

“Kitabın yaprakları, bizi aydınlığa götüren kanatlar gibidir.”Voltaire

“Maksatsız okumak, vakit öldürmektir.” – Süheyl Ünver

“Bütün iyi kitapları okumak, geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer.” – Anonim

“Yazarlar ölür, kitaplar kalır.” – Bulves Ligtton

“Tek bir kitabın adamı olmaktan kendini koru.” – D’israeli

“Okuyun ve kitabı hayatınızın merkezi yapın.” – Taha Kıvanç, Zaman, 24.07.1998

“Kâmil odur ki; koya her yerde bir eser,
Eseri olmayan yerinde yeller eser.” – Hz. Hadimî

Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi bizi uyarmıyorsa ne işe yarar?” – Franz Kafka

“Okuduğumuz eser, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır.” – Alexandre Pope

“Ümitle açılıp, kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır.” – Alcott

“Okumayı bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.” – Konfüçyus

“Kitaplar insanlara çoğunlukla kendi talihlerini açmak için yetenek aşılarlar.” – Anonim

“Yaşayan insan zekası, ölmüş insanlarla en iyi ilgiyi kitaplarla kurar.” – Bouee

“Şu “televizyon” denen sihirli kutu var ya gerçekten de son derece eğitici bir araç. Ne zaman evde televizyon açılsa yan odaya geçip kitap okumaya başlıyorum.”

“Eğer bizi yaşamaya ve daha büyük bir susamışlıkla içmeye yöneltemiyorsa kitapların ne anlamı var?” – Henry Miller

“Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdurlar.” – Ovidius

“Bazılarının yaşaması yeryüzüne bir yüktür, ama iyi bir kitap, usta bir kafanın yaşamdan sonraki yaşam için mumyalanmış bir hazine gibi saklanmış en değerli yaşam öğesidir.” – John Milton

Bir kitap okumakla, hayatında yeni bir çağ başladığının tarihini, ne kadar çok sayıda insan kaydetti.” – Henry David Thoreau

“Okumayan için hiçbir kitap yazılmamış, dinlemeyen için hiçbir söz söylenmemiştir.” – Şems-i Tebrizi

“İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur.” – Mark Twain

“Kültür, bilginin şuurlaşmasıdır.” – Ahmet Selim

“En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.” – (Descartes)

“Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz..” – (Daniel J.Boorstin)

“Asgari okuyan asgari ücrete talim eder.” – (Okuyun ve Zenginleşin isimli kitaptan)
“Cümleler zihnimize gerçekleri çakan çivilerdir..” – (Diderot)

“Kitaplar sadece ilham vermek içindir..” – (Ralph Waldo Emerson)

“Kitapsız yaşayamam.” – (Thomas Jefferson)
“Kitabın hala fikirlerin temel taşıyıcısı olduğuna inanıyorum.” – (George Will)

“Her okur bir lider değildir, fakat her lider bir okur olmalıdır.” – (Hanry Truman)

“Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir.” – (Denis Waitley)

“Bir kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman, bunu yazan keşke çok yakın bir arkadaşım olsaydı da, canım her istediğinde onu telefonla arayıp konuşabilseydim diyorsanız, o kitap bence gerçekten iyidir.” – Jerome David Salinger

“Kitaplar kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.” – Sir William Davenant

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam mutlu olacaktır.” – Sir John Herschell

“Oldukça cahilimdir, ama epey okurum.” – Jerome David Salinger

Kitaplara Dair İnce Sözler

Kitaplara dair ince sözler

“Kitap okumanın tadını bilenler bilir ki, okumak deniz suyu içmek gibidir. İçtikçe susarsınız, susadıkça içersiniz.”

“Kitap tek ölümsüzlüktür.” – Rusuf Chodte

“Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.” – Carlyle

“Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.” – William Shakespeare

“Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez.” – Caryle

“Kitaplar yaşadıkça geçmiş diye bir şey olmayacaktır.” – Bulwer – Lytton

“Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir, içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır.” – La Bruyere

“Televizyonu çok eğitici buluyorum. Ne zaman biri televizyonu açsa, içeri odaya geçip kitap okuyorum.” – Groucho Marx

“Okuduğun kitabın sana egemen olmasına izin verme, sen ona egemen ol.” – George Christaph Lichtenberg

“Okumak zihni sadece bilgi malzemesiyle doldurur, okuduğumuzu bize mal eden düşünmedir.” – (John Locke)

“Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.”  Konfüçyüs

“Ben hep bilgili kişilerden bir şeyler öğrenmek için onlarla beraber olmak isterim.” – Shakespeare

Bir insan ne kadar çok kelime bilirse zekasını o ölçüde kullanmış olur.” – Namık Kemal

“Bugün iyi kitaplar oku, sonra zamanın olmayabilir.” – Charles Burney

“Cahilin yüz faydası, bir zararını karşılayamaz.” – Nasır-ı Hüsrev

“İyi bir kitap bir hazineye benzer; sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer.” – (halig)

“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.” – (gellius)

“Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdurlar.” – (ovidius)

“Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve akli, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.” (maksim gorki)

“Bilgiyi hiçbir zaman diplomayla kısıtlamayın. Eğer bilgimize yeni bilgiler eklemiyorsak, aslında bilgimizden azaltmış oluruz.”(Karl Weber

“Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrandır.” – Ovidius

“Kitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyen bir insan üzerinde üstünlüğü yoktur. – Mark Twain

“İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. – Francis Bacon

“Kitap okumak, aşık olmaktan veya seyahat etmekten aşağı kalan bir deneyim değildir. – Borges

Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık eser okunmalıdır. – Samuel Johnson

“Kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır. – Heinrich Heine

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. Ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun. – Dale Carnegie

“Beş yıl sonra, yaşarsanız, iki şey dışında bugünküyle aynı olacaksınız: Tanıştığınız insanlar ve okuduğunuz kitaplar. – Charles T. Jones

“Klasik herkesin övüp, kimsenin okumadığı kitaptır. – Mark Twain

“Kitap okumak, boş zamanı değerlendirerek değil, zaman ayırarak yapılmalıdır.”

“Kitap okumayan bir kimsenin okuma yazma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. – M. Twain

“Oturma odasının en güzel süsü, kitapların bulunduğu yerdir.” – John Grey

“Süratli okuma hakkında bir kursa gittim ve Savaş ve Barışı 20 dakikada okumayı başardım. Olay Rusyada geçiyor.” – (Woddy Allen)

“Okuyabilen herkes derinden okumayı ve böylece daha dolu yaşamayı öğrenebilir.” – (Norman Cousins)

“İyi yazma dekorasyon değil, mimarlıktır.” – (Ernest Hemingway)

“Okuyanlar iki misli daha iyi görür.” – (Maender)
“Bazı kitapların tadına bakılmalıdır Diğerleri yutulmalıdır Ve çok azıda çiğnenip hazmedilmelidir.” – (Francis Bacon)

Okumakla İlgili En Güzel Sözler

Okumakla ilgili en güzel sözler

Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler. Diğerleri sadece gargara yaparlar.” – (E.C. Mckenzie)

“Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. Yine de her seferinde okuduğumuzda hayran kalıp yazarını deha olarak adlandırmamız ne tuhaftır.” – Thomas Mann

“Önce iyi kitaplar okuyun, yoksa onları elinize almak için, hiçbir istek duymazsınız.” – Henry David Thoreau

“Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. Yine de her seferinde okuduğumuzda hayran kalıp yazarını deha olarak adlandırmamız ne tuhaftır.” – Thomas Mann

“Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: Günün kitapları ve her zamanın kitapları.” – John Ruskin

“Kitaplar da dostlar gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar.” – Jonerianna

“Bir kitap en iyi arkadaştır. Bugün için ve ebediyen.” – M. F. Tupper

“Otuz yaşına gelinceye kadar kitapları sevmeyen, sonraları da onları anlayacak kadar sevmeyecektir.” – Clarendon

“Bilge kişiler hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulurlar.” – (Victor Hugo)

“Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.” – (Lord Byron)
“Bir hayatı mutlu kılmak için sadece üç şey gereklidir.. Tanrının kutsaması, kitaplar ve bir arkadaş…” – (Lacordaire)

“Okuma zevkini kazanmayanın, öğretimi yarıda kalmıştır.” – Pecaut

“Önce iyi kitapları okuyunuz; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.”

“Hayatımız kısa ve zamanımız kısıtlı olduğundan, sadece değerli kitapları okumalıyız.”

“Bir kitap, içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır.” – Franz Kafka

“Kitapların işlevi, bağımsız insanları daha da bağımsız yapmak değil, hele yaşama yeteneksiz kişilere ucuzundan, yalancı ,gerçek yaşamın yerine yapay bir yaşama sunmak hiç değildir. Ancak insanlara yaşamın kapısını aralaması, yaşama hizmet etmesi, ona yarar sağlaması durumunda kitapların bir değeri vardır. Bir güç kıvılcımının, bir gençleşme sezgisinin, yeni bir tazeleniş soluğunun okuyucuda doğmasını sağlamadı mı, okumakla geçirilen her saat boşa harcanmış demektir.” – Hermann Hesse

“Bal suyu tatlıdır, şeker iyidir; ama kitabın tadı ikisinden de iyidir.” – Kiril – Turof Psikoposu

“Kitaplar çoğunlukla kitabı yazan kimselerin en iyi duygularını, en doğru düşüncelerini, en sağlam kanılarını, en temiz umut ve ülkülerini taşırlar.” – Victor Hugo

“Kitaplar ruhun gıdasıdır.” — Japon atasözü

Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden, bana görevlerimi anımsatırlar.” – Alphonse Daudet

“Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır.” Pope

“Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür; günün kitapları ve bütün zamanların kitapları.”

“Kitaplar düşüncelerin mezarlarıdır.” – Longfellow

“İyi kitap okumayan insanın hiç okumayan insana göre bir avantajı yoktur.” – Mark Twain

“Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.” – Konfüçyüs

“Kitap seyahatten başka bir şey olmayan yaşamda en iyi silahtır.” – Montaigne

“Bir ihsanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.” – Herbert Spencer

“Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.” – Teodor Walker

“Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür.” – Herbert Spencer

“Ben kitaplarımı yaratmadan kitaplarım beni yarattılar.” – Montaigne

“Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır.” – Anatole France

Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır.” – Theodore Roosevelt

“Kitap seçimi tıpkı arkadaş seçimi gibi ciddi bir iştir.”John Lubbock

“Size en çok yardımcı olan kitaplar sizi en çok düşündüren kitaplardır..” – (Theodore Parker)

“İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.” – (Francis Bacon)

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.” – (Lord Dudley)

“Kitaplıklar aklin tedavi yerleridir.” – (Scilus)
“Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.” – (Carlyle)

“Kitap ruhun ilacıdır.” – (Japon Atasözü)

“Bir tek kitap yazmak için yarim kitaplık eser okunmalıdır.” (Samuel Johnson)
“Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür.” – (Herbert Spencer)

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam
mutlu olacaktır.” – (Sir John Herschell)

“Buğdayın iyi yetişmesine engel, zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir.”Konfüçyüs

Okumakla İlgili En Derin Sözler

Okumakla ilgili en derin sözler

Her dönemin kendinden söz ettiren özel bazı şahsiyetleri vardır ve bu şahsiyetler insanlara nasihat ederken işin temelini okumada görürler. Bu da kalemlerinin okumak ile ilgili sözler dökmesine neden olmuştur.

“Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye edin.” – Hz. Ali

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.” (Çin atasözü)
Kitap aklin ilacıdır.” – (Ovidius)

“Okula her şey yapabilirsiniz, ama okulun kitaplığı yoksa, hiçbir şey yapmamış olursunuz.” – (j. ferry)

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.” – (dale carnegie)

“Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır.” – (anatole france)

Aslında her kitap yalnızca yazarın dostları ve sevdikleri için yazılmış.” – Goethe

“Tek kitaplı insandan kork.” – Latin atasözü

“İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.” – Balzac

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam mutlu olacaktır.” – Sir John Herschell

“Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer.” – Çin atasözü

“Kitap aklın ilacıdır.” – Ovidius

“Yabani uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.” – (voltaire)

“Yasalar ölür kitaplar ölmez.” – (bulwer lytton)

“Yaşayan insan zekası, ölmüş insanlarla en iyi ilgiyi kitaplarla kurar.” – (bouee)

“Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez.” – (caryle)

“Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.” – (horace)
“Kitap tek ölümsüzlüktür.” – (rusuf chodte)

“Kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.” – (Seneca)

“Kitap seyahatten başka bir şey olmayan yaşamda en iyi silahtır.” – ( montaigne)

“Kitaplar zekanın çocuklarıdır.” – (jonathan swift)

“Kitaplar yaşadıkça geçmiş diye bir şey olmayacaktır.” – (bulwer lytton)

“Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır.”  – (roosevelt)

“İnsanın gayesine ulaşabilmesi için bilgi ve hüner lazımdır. Bunun için de başını eğip okumak ister. Bu baş eğme insana altın taçtır.” Şeyh Galip

“Sadece iyi kitaplar okumakla yetinmemeli, başkalarının bizi örnek alacakları iyi bir kitap gibi olmalıyız.” – Geoffrey Fenton

“Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur.”  – Hz. Ali

“Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.” (konfüçyüs)
“Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.” – (william shakespeare)

“Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir.” – (herrik)

“Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.” – (carlyle)

Kitaplar düşüncelerin mezarlarıdır.” – (longfellow)

“Kitaplar kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.” – (sir william davenant)

“Kitaplardan daha iyi bir yol arkadaşı bilmiyorum.” – (h.fletcher)

“Ben kitaplarımı yaratmadan kitaplarım beni yarattılar.” – (montaigne)

“Bir ulusun en değerli hazinesi, onu yükselten yayınıdır.” – (churchill)

“Bir kitap en iyi arkadaştır. bugün için ve ebediyen.” – (m. f. tupper)

“Kitapları süs olarak dolap içinde tutmanın hiçbir değeri yoktur; çünkü o zaman
kitapla diğer eşyalar arasında bir ayırım yapamayız.” – (john k. bangs)

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş, nem, zaman ve içindekiler.” – (paul alery)

“İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.” – (balzac)

Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: Ortalama: ]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu