kripto paralarbitcoinvadeli işlemspot işlemcoinlerresimli sözler

En Güzel Bediüzzaman Said-i Nursi Sözleri

En Güzel Bediüzzaman Said-i Nursi Sözleri
16.01.2024
44
A+
A-

“Bismillah her hayrın başıdır.”

Saidi Nursi sözleri

 “İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler.”

“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.”

“Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket (kâinat) hâkimsiz olur?”

“Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş’i dahi o halk etmiştir.”

 “Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.” 

“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.” 

Saidi Nursi sözleri

“Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır.” 

“Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.” 

“Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun!” 

“Bîçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.” 

“Milletimin imanını selamette görürsem, cehennem’in alevleri arasında yanmaya razıyım!” 

“Evet, ümit var oIunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sadası olacaktır.”

“Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir.”

 “Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız aclaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın.”

 “Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.” 

Saidi Nursi sözleri

“İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.” 

“Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.”

Anlamlı Saidi Nursi Sözleri

“Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.”

“Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.” 

“Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.” 

“Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.” 

“Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin.” 

“Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil.” 

“Allah’ım madem sen varsın ve bâkışın, giden gitsin, sen bana yetersin.” 

“Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.”

Saidi Nursi sözleri

 “Kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.” 

“Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır.” 

“İnsanda en tehlikeli damar enaniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler.” 

“Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nadir değildir.” 

“Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahretiniz ağlamasın.”

Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.” 

“İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ümitsizliktir.” 

“İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar!” 

Said-i Nursi Vecizeleri

Said-i Nursi, ömrü boyunca İslam davasını omuzlamış ve iman hakikatlerini korkmadan anlatmış bir şahsiyettir. Hayatında söylediği veciz sözleri, günümüze kadar her nesle hitap etmeyi başarmıştır. İşte Said-i Nursi’nin veciz sözleri…

“Cenab-ı Hakk’ın rızası ihlas ile kazanılır.” Lem’alar – 152

“Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir.” Mesnevi – 130

“Nasihat istersen, ölüm yeter.” Mektubat – 282

Saidi Nursi sözleri

“Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler.” Lem’alar – 209

“Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.” Sözler – 269

“Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar.” Şualar -109

“Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun!” S – 271

“Dünya seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alış-verişini yap, gel…” Sözler – 204

“Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez.” Mesnevi – 94

“Zamanın geçti kabirden başka mekânın var mı?” Mesnevi – 96

“Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir.” Mesnevi – 222

Saidi Nursi sözleri

“Şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımlaveda eyledim.” Lem’alar -129

“Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.” Lemalar. – 202

“Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz.” Mesnevi-119

“Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, her şey dosttur.” Mektubat -282

 “Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.” Lem’alar – 163 (Saidi Nursi Sözleri)

“Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.” Lem’alar – 207

“Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır.” Mesnevi – 71

“Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir.” Sözler -147

Saidi Nursi sözleri

“İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş…” Sözler – 329 (Saidi Nursi Sözleri)

“Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış, yuvalarına dönmeli.” Sözler -727

“Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum.” Sözler – 325

“Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz.” Lem’alar -250

“Biz gidiyoruz, aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var.” Lem’alar – 224 (Saidi Nursi Sözleri)

“Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder.” Sözler -170

“Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur.” Mektubat -282

“Hased, hased edeni yakar.” Uhuvvet Risalesi – 38 (Saidi Nursi Sözleri)

“Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil.” Sözler – 273

“Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır.” Mesnevi-123

“Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.” Sözler -19 (Saidi Nursi Sözleri)

“Ölüm ile cesed dağılır, ruh bâki kalır.” İşarat-ül İ’caz – 183

“Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.” Sözler – 31

“Senin vücudun taştan, demirden değildir.” Lem’alar – 208 (Saidi Nursi Sözleri)

“Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalış…” İhlâs Risalesi – 76

“Hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.” Mektubat -71 (Saidi Nursi Sözleri)

“Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” Sözler -29

“Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak…” Mektubat-173

“Her müşkilat, (Allah’ın) kudretiyle hallolur.” Mesnevi – 92 (Saidi Nursi Sözleri)

“Ecel ve kabir insanı beklediği gibi, Cennet ve Cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.” Sözler – 87

“Lüzumsuz, geçici ve günahlı zevklerin âkıbeti, elemler ve teessüfler olmasından istemiyorum.” Emirdağ L.- 264

“Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür.” Lem’alar -214 (Saidi Nursi Sözleri)

“İmana gel, mükedder olma. (Allah) seni senden daha ziyade düşünür.” Mesnevi -120

“Yardım vasıtası zekâttır.” İşarat-ül İ’caz – 45

“Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir.” A.Bediiye – 331 (Saidi Nursi Sözleri)

“Mâzide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâzımdır.” Mesnevi -137

“Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider.” Sözler – 273

“İnsandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler.” Lem’alar – 74 (Saidi Nursi Sözleri)

“Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun.” Mesnevi – 130

“Açılmaz düğümler, (Allah’ın) iradesiyle açılır.” Mesnevi – 92

“Devam etmeyen bir lezzette, hayır yoktur.” B.Mesnevi- 563 (Saidi Nursi Sözleri)

“İnsan,  az çok, büyük küçük her şeyden, her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecektir.” B.Mesnevi – 444

Said-i Nursi Kimdir?

Said Nursi, 1877’de Bitlis, Osmanlı İmparatorluğu’nda doğmuş ve 23 Mart 1960’ta Şanlıurfa, Türkiye’de vefat etmiş önemli bir İslami düşünür ve yazardır. Asıl adı Said Okur olup, daha sonra Bediüzzaman (Zamanın Harikası) lakabıyla tanınmıştır. Said Nursi’nin hayatı ve çalışmaları, 20. yüzyıl İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Hayatı boyunca, İslami ilimler ve modern bilimler arasında bir uyum sağlama çabası içinde olmuş ve bu konuda birçok eser yazmıştır. En meşhur eseri “Risale-i Nur” koleksiyonudur. Bu eser, Kur’an’ın temel kavramlarını modern bir bakış açısıyla açıklar ve İslam’ın ruhani ve ahlaki öğretilerini vurgular.

Said Nursi’nin hayatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar uzanır. Bu dönemde yaşanan sosyal ve siyasi değişimler, onun düşüncelerini ve çalışmalarını şekillendirmiştir. İmparatorluğun çöküşü, I. Dünya Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşu gibi önemli tarihi olaylar, onun fikirlerinin ve eğitim anlayışının oluşmasında etkili olmuştur.

Said Nursi, dini ve siyasi görüşleri nedeniyle zaman zaman zulüm görmüş ve çeşitli sürgünler yaşamıştır. Ancak bu zorluklar, onun dini öğretileri yayma konusundaki kararlılığını etkilememiş, aksine daha da güçlendirmiştir. Öğretileri, özellikle Türkiye’de ve İslam dünyasında geniş bir takipçi kitlesi bulmuştur. Said Nursi’nin eserleri, günümüzde de birçok kişi tarafından okunmakta ve üzerinde çalışılmaktadır.

İbni Haldun SözleriAliya İzzetbegoviç Sözleri
Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: 2 Ortalama: 5]
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.