kripto paralarbitcoinvadeli işlemspot işlemcoinlerresimli sözler

Cemil Meriç Sözleri | Resimli, Kısa, Anlamlı 200 Söz

Cemil Meriç Sözleri | Resimli, Kısa, Anlamlı 200 Söz
30.09.2023
3.286
A+
A-

Cemil Meriç sözleri, insan hayatı ve insan hayatına değen tüm alanlarda kendini gösterir. Bu yazımızda, düşünür ve edebiyatçımızın en çok okunan sözlerinden derlediğimiz en unutulmaz Cemil Meriç sözleri ile sizleri baş başa bırakacağız…

Anlamlı Cemil Meriç Sözleri

“Kitap, zekayı kibarlaştırır.”

“Aşk bir teslimiyettir, eriyiştir. Yeniden doğmak için uyanıştır. Aşkın bütün sırrı iki kelimede: varlığında soyunmak.” – Cemil Meriç Sözleri

Anlamlı Cemil Meriç Sözleri

“Kitap bir limandı benim için… Kitaplarda yaşadım ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.”

“Çok zaman kaybettik. Çok zaman ve biraz da ümit. Yaşamak bu galiba…”

“Açılmayan bir kitap gibiyim. Küskün ve biçare…”

“Aydınların aydınlatılmadığı halkı, soytarılar aldatır.” – Cemil Meriç Sözleri

“Sana kızmıyorum. Sen bu kadarsın. Bilmeliydim.”

Anlamlı Cemil Meriç Sözleri

“Mütercim, mutlak’ı arayan bir çılgın, ‘felsefe taşı’nı bulmaya çalışan bir simyagerdir.”

“Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir.”

“Ben bu kadar acıyı sen de başkalarına benze diye çekmedim.”

“Yığın düşünmez, maruz kalır.”

“O kadar yalnızdım ki karanlıklardan iblis’in eli uzansa minnetle sıkardım.” – Cemil Meriç Sözleri

“Sol ve sağ. çılgın sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit.”

Anlamlı Cemil Meriç Sözleri

“Ormanı görmedin. ağacı görmedin. rüzgârin önüne savurduğu birkaç kuru yaprağı insan zekasının bütünü sanı.

“Kitap, istikbale yollanan mektup. smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür.”

“Aldatmayan tek sevgili var dünyada: mutlak güzel.” – Cemil Meriç Sözleri

“Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza.”

“Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır.”

“Bu çökmeye hazır medeniyet üç sütun üzerinde duruyor; süngü, açlık, fuhuş.”

Anlamlı Cemil Meriç Sözleri

“Tarihimiz, mührü sökülmemiş bir hazine.”

“Her büyük adam kucağında yaşadığı medeniyetin üvey evladıdır..Zira o başkalarının veya geleceğin çocuğu, kendi medeniyetinin değil.”

“Yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var.” – Cemil Meriç Sözleri

“Kelam, bütünüyle haysiyettir.”

“Aydın olmak için önce insan olmak lâzim. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer . Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; ‘uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessus...” – Cemil Meriç Sözleri

En Güzel Cemil Meriç Sözleri

“Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya.”

“Avrupa tarihi, bir sınıf kavgası tarihidir.”

En güzel Cemil Meriç sözleri

“Gerçek hükümdarlar, ebedi hükümrandırlar. Hazineleri yağma edildikçe zenginleşirler.”

“Sağ ve sol: anladım ki bu iki kelime, aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir.”

“Din, bir susuzluk, sonsuza karşı duyulan özlem. Bilgi değil, aşk.”

“Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu.”

“Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür.”

En güzel Cemil Meriç sözleri

“Birbirini bütün tedaileriyle karşılayan iki kelimeye ne aynı dilde rastlarsınız ne iki ayrı dilde.” – Cemil Meriç Sözleri

“Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz’laştıranlardır.”

“Cinayete ses çıkarmayan canının suç ortağıdır.”

“Kültür, homo ekonomikus’un kanlı fetihlerini gizlemeye çalışan birer şal.”

“Çok zaman kaybettim. Çok zaman ve biraz ümit. Yaşamak bu galiba.” – Cemil Meriç Sözleri

“Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti.”

En güzel Cemil Meriç sözleri

“Belimin bu kadar bükülmesinin sebebi bilesiniz ki biraz da sizin yükünüzü taşımamdan dolayıdır…”

“Ben alışamadım körlüğe. Bu kelime telaffuz edildikçe büyük bir kabahat işlemişim gibi yüzüm kızarıyor. Gözlerimi göstermek istemiyorum. Körler bütün devirlerin ve bütün ülkelerin paryası. Kör müsün? Kör olasıca? Hay kör şeytan!..”

“Dahi, munzevi bir yıldız; anasız doğan çocuk, anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı.” – Cemil Meriç Sözleri

“Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir.”

“Gençliğim ahlaksız bir vadide akan başıboş bir ırmaktı.”

“Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla.”

En güzel Cemil Meriç sözleri

“Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede bilim adamı nasıl çıkar?”

“Korkunç bir tehlikenin arifesindeyiz. Çatışan milletlerle sınıflar, gelişen teknik: uçuruma açılan iki ray. Dünyamız hiçbir zaman, birleşmeğe bu kadar yakın, birlikten bu kadar uzak olmamıştır.”

“Müslüman’ım, Müslüman bir çevrede doğdum. Ancak ne kadar inanıp inanmadığımın cevabını mahşer günü bilebileceğim.”

Unutulmayan Cemil Meriç Sözleri

“Cemil Meriç, kalemiyle yazı yazmaktan çok insanlara, kendilerinin ve kitapların farkına varmasını öğretmek istemiş ve yaşamı boyunca da durmadan kitap okumuştur.” – Cemil Meriç Sözleri

“Çatışmasız toplum beraber otlayan, beraber geviş getiren adsız bir sürü.”

“Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara, ve kulağına: “Hayır delikanlı”, diye fısıldadılar, “sen bir az–gelişmişsin.”

Unutulmayan Cemil Meriç sözleri

“Batı’nın düşünce tarihi akılla naklin mücadele tarihi.”

“Asya’nın bütün evlatları içinde Batı’nın ilk benimsediği: Zerdüşt.” – Cemil Meriç Sözleri

“Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık.”

“Sevgi garip bir yangın. Yaşaması için büyümesi gerek. O yangına herşeyini atacaksın; zamanını, gururunu, dehanı.!”

“Siz namuslulardan olun, ne kadar az olduğunuzu göreceksiniz.”

Unutulmayan Cemil Meriç sözleri

“İnsana inanıştır, kendini insanlığın kaderinden sorumlu tutuştur. Bir sevgidir kültür. İnsanın kendi kendini fethidir. Dünya çapında bir hümanizmanm inşasıdır. Bugünü mazi ile zenginleştirmektir. Mazi ve istikbal ile. Toplum, kişinin bir ruhu olduğunu unutmuşa benziyor. Kişilere ferman dinleten, iktisadın şuursuz kanunları. İnsanın tek değeri, ürettiği ve tükettiği, kendisi değil.”

“Coğrafyamızda tek kıta vardı, kafatasımızda tek yarım küre.”

“O kadar yalnızdım ki; karanlıklardan iblisin eli uzansa minnetle sıkardım.”

“Hiçbir zafer umulanı vermez ve hiçbir yenilgi mutlak değildir.”

Unutulmayan Cemil Meriç sözleri

“Batı tarihindeki her kepazeliği yüceltirken, kendi geçmişimizde karşımıza çıkan minnacık kusurlara takılıp kalıyoruz. Bu ne şuursuzluk! İslamiyet bir yerde insaftır. İnsafını kaybedenler hiçbir hakikati bütünüyle kavrayamazlar.”

“Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir.”

“Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.”

“İrfan, kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim.”

“Kendini tanımak, marifetlerin marifeti.”

“Kitap, zekayı kibarlaştırır.”

Unutulmayan Cemil Meriç sözleri

“Kâmuş bir millietin nâmusudur.”

“Her kavganın ezelî mazereti: son kavga olmak.”

“İnsanlık daima kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk.”

“Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.”

“Bu memlekette sağcı-solcu, ilerici-gerici yoktur, bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır.”

“Düzgün bir insan olmak,samimi bir Müslüman olmakla başlar. Olympus’un çocukları  Hira dağının evlatlarını kabul etmezler.”

Kısa Cemil Meriç Sözleri

“Vakit geçmiyor diye şikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkarız.”

“Mahalle kavgaları, tefekkürün zirvelerine ulaşmamalı.”

Kısa Cemil Meriç sözleri

“Ormanı görmedin. ağacı görmedin. Rüzgârın önüne savurduğu birkaç kuru yaprağı insan zekasının bütünü sanı.”

“Her toplum bir kitaba dayanır: ramayana, nesideler nesidesi veya kur’an: senin kitabın hangisi?”

“Okumak, iki ruh arasında âsıkane bir mülâkattır.”

Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya.

Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız.

Hangi beste sözün musikisiyle, sözün füsunuyla boy ölçüşebilir.

Kısa Cemil Meriç sözleri

“Düşen tutunacağı dalları seçmez.”

“Yabani bağırır, medeni insan konuşur.”

“Çok tanıdığınız olacak, az dostunuz.”

“Güneş ülkeleri aydınlatır, söz milletleri.”

“Kahramanlık, hata da ısrar etmemektir.”

“Bir avuç kelime kıtalar]ı birbirinden ayırır.”

“İnsan zekâsı son sözünü söylememiştir.”

Kısa Cemil Meriç sözleri

“Kitaptan değil kitapsızlıktan korkmalıyız.”

“Dilini unutan bir nesil, yabancı dili nasıl sevsin?”

“İster siyah derili ister sarı… inananlar kardeştir.”

“Sevgi, düşünmenin ilk ve vazgeçilmez şartıdır.”

“Hükmeden Allah’tır, bu hâkimiyet devredilemez.”

“Aydınların aydınlatamadığı halkı soytarılar aldatır…”

Kısa Cemil Meriç sözleri

“Eğer dünyada ümit olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı.”

“Duyguları kapıda bekletiyorum. İçerde yabancılar var.”

“Güzel yazılmış bir cümle birçok kusurları bağışlatırdı.”

“Anlamak istemiyoruz ki hiçbir zafer bedava kazanılmaz.”

“Kendimizi tanımak irfanın varabileceği en yüksek merhale.”

“İnanmayanların, inananlara sataşmaları kıskançlıklarından.”

Kısa Cemil Meriç sözleri

“Ben milyonlarca kalpte değil, bir kalpte yaşamak istiyorum.”

“Bazen bir kuyuya benziyor hayat; kör, pis, zehirli bir kuyuya.”

“Gürültülü dünyadan, kitapların asude inzivasına iltica ettim.”

“Yanıldığını kabul etmek, yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir.”

Kısa Cemil Meriç sözleri

“Din, Avrupa için bir afyondur. Osmanlı için din, tenasüttür, sevgidir.”

“Aklın kavrayamadığı hakikâtlere, tasavvuf ve vahiy yolu ile erişilebilir.”

“Birçok kitapları, okumuş olmak, hatta okunmuş görünmek için okuruz.”

Uzun Cemil Meriç Sözleri

“Semavî kitapların emri: “öldürmeyeceksin”. Hristiyan Avrupa, en sefil çıkarları için dünyanın bütün Mandarenlerini öldürdü ve öldürmeye hazır. Goethe: “ya örs olacaksın ya çekiç” diyor. Şark, Sadi’den Gandhi’ye kadar aksi kanaatte: “yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez.” Kim haklı?”

“Her iktidara geçen, kendinden önce yapılanları bozmakla işe başlıyor. Maiyetindeki memurları değiştiriyor. Yükselebilen ancak dalkavuklar. Herkes devletin sırtından refah elde etmek peşinde. Emeğin hakkını vermek, memurları oradan oraya nakletmemek, halk nazarındaki itibarlarını yükseltmek lâzım.”

Uzun Cemil Meriç sözleri

“Seni sen olduğun için seviyorum, acı çektiğin için seviyorum, küçük olduğun için seviyorum… Sana yetmemekten korkuyorum, sana çok gelmekten korkuyorum… Yaşamadığın bütün yılları beraber yaşamak istiyorum. Önce baban olmak istiyorum, beşiğine ümitle eğilmek ve dudaklarının bir tomurcuk gibi açılmasını seyretmek… Kucağıma almak istiyorum seni, sonra ilk sözlerini ruhuma sindirmek istiyorum, sonra kelimeleri öğretmek, okumayı öğretmek… Çocuk olamadım hayatımda ihtiyar doğdum, onun için oyun kardeşliği edemezdim sana ama hikayeler anlatırdım, ekmeğimi bölüşürdüm.”

“Ve insanlar Homeros’un cennetindekiler gibi kucakladın mı kayboluyorlar. Hepsi birer gölge. Teneke bile değiller. Sevgi garip bir yangın. Yaşaması için büyümesi gerek. O yangına her şeyini atacaksın; zamanını, gururunu, dehanı. Ve kül olacaksın. İnsanlar ondan korkuyor, ondan yaşamıyorlar. Sonsuz karşısında cücenin korkusu…”

Uzun Cemil Meriç sözleri

“İnsan, selahiyetinin sınırlarını çoktan mı aştı? Dünyanın batan bir gemiye benzemesi bundan mı? Tabiat fareyle oynayan kedi gibi, soyumuzla alay mı ediyor? Tedirgin, küstah, azgın insan sürüleri.”

“Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev, mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini, “Ben Avrupalıyım” demeğe başladı, “Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.”

“Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var.”

“İnsanlar hür doğarlar, eşit haklara sahiptirler; hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu kadar anlamdan yoksun gelmemiştir.”

Uzun Cemil Meriç sözleri

“İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri.”

“Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza.”

“Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel.”

“İnsanlar hür doğarlar, eşit haklara sahiptirler; hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu kadar anlamdan yoksun gelmemiştir.”

“Zindanıma geldiğin zaman iki yol vardı önümde: cinnet ve ölüm. Sen üçüncü oldun.”

“Cinayete ses çıkarmayan canının suç ortağıdır.”

“Olimpos dağının çocukları, Hira dağının evlatlarını asla kabullenemeyecektir.”

Uzun Cemil Meriç sözleri

“Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla.”

“Dante cehennemi anlayamamış dostum. Cehennem hatıraların küllenmesi, ümitlerin susması. Cehennem haykıramamak, ağlayamamak.”

“Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu.”

“Zeka rüzgarda unutulan mum, bencillik fanus. Senin fanusun yok. Ve şuurun hasta bir hayvanın korkularını aksettiren kırık bir ayna.”

“Kültür, homo ekonomikus’un kanlı fetihlerini gizlemeye çalışan birer şal.”

“Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir.”

“Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti.”

Uzun Cemil Meriç sözleri

“Her büyük adam kucağında yaşadığı medeniyetin üvey evladıdır. Zira o başkalarının veya geleceğin çocuğu, kendi medeniyetinin değil.”

“Dahi, munzevi bir yıldız; anasız doğan çocuk, anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı.”

“Kendini tanımak, marifetlerin marifeti.”

“İmânsız ve idealsiz nesiller türettik.Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmaklar gibi yayıldılar ülkeye.”

“Bu çökmeye hazır medeniyet üç sütun üzerinde duruyor; süngü, açlık, fuhuş.”

Uzun Cemil Meriç sözleri

“Ne kadar Müslüman varsa o kadar Allah vardır.”

“Kendini tanımak, marifetlerin marifeti.”

“Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir.”

“Ortada bir pasta var saģdan yiyene sağcı soldan yiyene solcu demişler.”

“Vakit geçmiyor diye şikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkarız.”

“Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilik ise her namuslu insan gericidir.”

Uzun Cemil Meriç sözleri

“Mahalle kavgaları, tefekkürün zirvelerine ulaşmamalı.”

“Okumak, iki ruh arasında âsıkane bir mülâkattır.”

“Kıt’aları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar…”

“İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri.”

“Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel.”

“Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.”

En Çok Aranan Cemil Meriç Sözleri

Herkesin dilinde dolaşan ve en çok aranan Cemil Meriç sözlerini sizler için derledik.

Çıkar konuşunca, vicdan susar.

Yaşamaktan korkuyorsun sevgilim. Ve saadetten korkuyorsun. Halbuki hayatın ve saadetin ta kendisisin.

Aranan Cemil Meriç sözleri

“Hayat, herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya.”

“Aydının görevi: karanlıkları aydınlatmak. Yazık ki o da kasırganın içinde.”

“Kelimeler yalnız senden bahsettikleri zaman, yalnız sana hitap ettikleri zaman munis ve dilber.”

“Anlıyorum ki, zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek çaresi, reel dünyadan kitaplar dünyasına sığınmak.”

“Aynı şehirde iki insan yaşıyordu. Birbirleri için yaratılmış iki insan. Ve mustariptiler ve yalnızdılar ve bekliyorlardı.”

Aranan Cemil Meriç sözleri

“Akıllı ve olgun kişiler ancak ebedî kıymetlerden ve maneviyattan haz duyar, budalalar ise şehvetlerinin ve hislerinin esiridir.”

“Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.”

“İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmaları.”

Cemil Meriç Kimdir?

Cemil Meriç, 12 Aralık 1916’da Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Türk yazar, çevirmen ve düşünür olan Meriç’in tam adı Hüseyin Cemil Meriç’tir. Birçok alanda çalışmaları bulunan düşünür başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır.

Sosyoloji profesörü Ümit Meriç’in oğlu olan Hüseyin Cemil Meriç de babasının yolunu sürdürmeyi başarmış ve hayatı boyunca telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir. Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan Meriç, 13 Haziran 1987, İstanbul’da hayata veda etmiştir.

Dostoyevski SözleriAbdurrahim Karakoç Şiirleri
Aliya İzzetbegoviç SözleriAli Şeriati Sözleri

SSS

Cemil Meriç'in görme yetisini nasıl kaybetti?

Cemil Meriç, henüz 4 yaşındayken miyop teşhisi konuldu. Gözlerindeki sorun ilerledi ve 1953’te tamamen kör oldu.

Cemil Meriç'in siyasi görüşü nedir?

Cemil Meriç, siyasi görüş olarak İslami kimliğini ön plana çıkarmıştır. Ancak, İslam’ın farklı yorumlarını da eleştirmekten çekinmemiştir.

Cemil Meriç'in düşünce dünyası nasıldır?

Cemil Meriç, düşünce dünyasında İslam’ı, Batı’yı ve Doğu’yu bir araya getirmeye çalışmıştır. Ona göre, İslam’ın zengin bir düşünce ve kültür mirası vardır. Batı’nın teknoloji ve bilim alanındaki başarılarını takdir eder, ancak Batı’nın kültürel ve ahlaki değerlerini eleştirmiştir. Doğu’nun ise özgün bir kimliğe sahip olduğunu ve Batı’ya karşı kendi değerlerini koruması gerektiğini savunmuştur.

Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: 3 Ortalama: 3.7]
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.