kripto paralarbitcoinvadeli işlemspot işlemcoinlerresimli sözler

En İyi Eşit ağırlık Meslekleri ile Kariyerinizi Belirleyin

En İyi Eşit ağırlık Meslekleri ile Kariyerinizi Belirleyin
30.09.2023
111
A+
A-

Eşit ağırlık bölümü (TM), bir öğrencinin lise 3’te öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerini ortak aldıkları bölümdür. Sayısal ve Sözel bölümden farklı olarak her iki alanda da eğitim alan ve branşları da iki alanı kapsayan bölümdür.  

Eşit ağırlık bölümü öğrencileri hem fen bilimleri derslerine hem de sosyal bilimleri derslerini alırlar. Bu, öğrencilere geniş bir eğitim sağlar ve mezuniyet sonrası farklı üniversite programlarına başvurabilmelerine olanak tanır. Bu anlamda sayısal ve sözel bölümlerden mezun olan öğrencilere kıyasla eşit ağırlık meslekleri daha fazladır.

Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri

Meslek/KariyerAçıklama
Doktor (Tıp Fakültesi)Tıp eğitimi alarak doktor olurlar.
MühendisMühendislik fakültelerinde çeşitli alanlarda eğitim alabilirler.
AvukatHukuk fakültesine giderek avukatlık yapabilirler.
PsikologPsikoloji eğitimi alarak psikolog olabilirler.
ÖğretmenEğitim fakültelerinde öğretmenlik eğitimi alabilirler.
HemşireSağlık bilimleri alanında hemşirelik eğitimi alabilirler.
JeologJeoloji eğitimi alarak jeolog olabilirler.
CoğrafyacıCoğrafya eğitimi alarak coğrafya alanında çalışabilirler.
BiyologBiyoloji eğitimi alarak biyolog olabilirler.
KimyagerKimya eğitimi alarak kimyagerlik yapabilirler.
TarihçiTarih eğitimi alarak tarihçi olabilirler.
İstatistikçiİstatistik eğitimi alarak istatistikçi olabilirler.
Sosyal Hizmet UzmanıSosyal hizmetler alanında eğitim alarak çalışabilirler.
GazeteciGazetecilik veya iletişim fakültesine giderek gazetecilik yapabilirler.
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanRehberlik ve psikolojik danışmanlık yapabilirler.
Çevre DanışmanıÇevre bilimleri alanında çalışabilirler.
ArkeologArkeoloji eğitimi alarak arkeolog olabilirler.

Doktor (Tıp Fakültesi) Maaşı

Doktorluk - eşit ağırlık meslekleri

Doktor maaşları, doktorun unvanına, kıdemine, uzmanlık alanına, çalışma yerine ve özel sektör olması ile devlet sektöründe çalışması gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de en düşük ve en yüksek doktor maaşları yapılan zam iyileştirmeleri ile birlikte aşağıdaki gibidir.

 • Pratisyen doktor: 30.583 TL (en düşük), 54.959 TL (en yüksek)
 • Uzman doktor: 30.583 TL (en düşük), 80.532 TL (en yüksek)
 • Aile hekimi: 30.583 TL (en düşük), 54.959 TL (en yüksek)

Pratisyen Doktor Maaşı

Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık eğitimi almamış olan doktorlardır. Kamuda çalışan pratisyen doktorların maaşları, Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen maaş skalasına göre belirlenir. Bu skalaya göre, 2023 yılı itibarıyla pratisyen doktorların en düşük maaşı 30.583 TL, en yüksek maaşı ise 54.959 TL olarak belirlenmiştir. Özel sektörde çalışan pratisyen doktorların maaşları ise, anlaşmaya göre değişkenlik gösterebilir.

Uzman Doktor Maaşı

Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık eğitimi almış olan doktorlardır. Uzmanlık alanlarına göre maaşları değişiklik gösterir. Örneğin, beyin cerrahı, kalp damar cerrahı gibi yüksek talep gören uzmanlık alanlarına sahip doktorların maaşları daha yüksektir.

Kamuda çalışan uzman doktorların maaşları, Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen maaş skalasına göre belirlenir. Bu skalaya göre, 2023 yılı itibarıyla uzman doktorların en düşük maaşı 30.583 TL, en yüksek maaşı ise 80.532 TL olarak belirlenmiştir. Özel sektörde çalışan uzman doktorların maaşları ise, anlaşmaya göre değişkenlik gösterebilir.

Aile Hekimi Maaşı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aile hekimliği hizmeti veren doktorlardır. Kamuda çalışan aile hekimlerinin maaşları, Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen maaş skalasına göre belirlenir. Bu skalaya göre, 2023 yılı itibarıyla aile hekimlerinin en düşük maaşı 30.583 TL, en yüksek maaşı ise 54.959 TL olarak belirlenmiştir.

Doktor maaşları, Türkiye’de en yüksek maaş alan meslekler arasında yer almaktadır. Bu durum, doktorların eğitim ve uzmanlık gerektiren bir meslek olmasından kaynaklanmaktadır.

Mühendislik Maaşı

Mühendislik

Mühendis maaşları, Türkiye’de ortalama bir maaş olarak kabul edilebilir. Ancak, mühendislik alanı ve çalışma yeri gibi faktörlere göre maaşlar önemli ölçüde değişebilir. Örneğin, yazılım mühendisleri, diğer mühendislik dallarına göre daha yüksek maaş almaktadır. Ayrıca, özel sektörde çalışan mühendislerin maaşları, kamuda çalışan mühendislere göre daha yüksektir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de en düşük ve en yüksek mühendislik maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama mühendis maaşı: 22.500 TL
 • En düşük mühendis maaşı: 19.200 TL
 • En yüksek mühendis maaşı: 31.600 TL

Mühendislik maaşları da diğer tüm meslek gruplarında olduğu gibi unvan, kıdem, çalıştığı sektörün özel ya da devlet sektörü olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir.

En Çok Maaş Alan Mühendislik Dalları

 • Petrol ve doğal gaz mühendisliği: 32.841 TL
 • Uçak mühendisliği: 31.600 TL
 • Bilgisayar mühendisliği: 29.400 TL
 • Elektrik-elektronik mühendisliği: 28.200 TL
 • Makine mühendisliği: 26.000 TL

Kamuda Çalışan Mühendislerin Maaşları

 • 1/4 derecesinde mühendis: 33.122 TL
 • 1/3 derecesinde mühendis: 34.587 TL
 • 1/2 derecesinde mühendis: 36.052 TL
 • 1 derecesinde mühendis: 37.517 TL

Özel Sektörde Çalışan Mühendislerin Maaşları

 • Yazılım mühendisi: 25.000-50.000 TL
 • Otomotiv mühendisi: 20.000-40.000 TL
 • Elektrik-elektronik mühendisi: 22.000-45.000 TL
 • Makine mühendisi: 20.000-40.000 TL
 • Mimarlık ve inşaat mühendisi: 25.000-50.000 TL

Avukat Maaşı

Avukat

Türkiye’de avukat maaşları, baro avukatı, devlet avukatı ya da özel avukatlık olmak üzere çeşitli bazı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca avukatın deneyimi ve referansları da yine maaşını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de ortalama avukatlık maaşları aşağıda verdiğimiz tablodaki gibidir:

 • Ortalama avukat maaşı: 31.500 TL (en düşük), 49.700 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan avukatlar: Ceza avukatları, iş avukatları, ticaret avukatları, aile avukatları, gayrimenkul avukatları
 • En düşük maaş alan avukatlar: Stajyer avukatlar, yeni mezun avukatlar

Avukat maaşları, çalışılan alana, şehre ve birçok kritere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda avukat maaşlarını etkileyen durumları sıraladık.

Unvan: Avukatların unvanlarına göre maaşları değişiklik gösterir. Örneğin, stajyer avukatlar, avukatlardan daha düşük maaş alırlar.

Kıdem: Avukatların kıdemlerine göre de maaşları değişiklik gösterir. Daha kıdemli avukatlar, daha az kıdemli avukatlardan daha yüksek maaş alırlar.

Çalışma yeri: Avukatların kamuda veya özel sektörde çalışmaları maaşları üzerinde etkili olabilir. Kamuda çalışan avukatlar, özel sektörde çalışan avukatlardan daha düşük maaş alırlar.

Sektör: Avukatların hangi sektörde çalıştıkları da maaşları üzerinde etkili olabilir. Örneğin, ceza hukuku alanında çalışan avukatlar, diğer hukuk alanlarında çalışan avukatlardan daha yüksek maaş alırlar.

Özel sektörde çalışıp çalışılmaması: Özel sektörde çalışan avukatlar, anlaşmaya göre daha yüksek maaş alabilirler.

Avukatlık maaşları, Türkiye’de genel olarak iyi seviyededir. Ancak, maaşlar, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

Avukatlık maaşlarına ek olarak avukatlar, ek gelir elde edebilirler. Bu gelirler, ek dava, ek mesai, hukuki danışmanlık gibi faaliyetlerden elde edilebilir.

Psikolog Maaşı

Psikolog

Psikolog maaşları da yine birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar, unvan, kıdem, çalışma yeri, sektör ve özel sektörde çalışılıp çalışılmaması gibi durumlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Yapılan istatistik çalışmalarına göre Türkiye’de Eylül 2023 itibarı ile psikolog maaşları aşağıda verdiğimiz tablodaki gibidir.

 • Ortalama psikolog maaşı: 25.200 TL (en düşük), 35.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan psikologlar: Klinik psikologlar, akademisyenler, özel sektörde çalışan psikologlar
 • En düşük maaş alan psikologlar: Yeni mezun psikologlar, kamuda çalışan psikologlar

Psikolog maaşları, Türkiye’de genel olarak iyi seviyededir. Ancak, maaşlar, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

Psikolog maaşlarına ek olarak psikologlar, ek gelir elde edebilirler. Bu gelirler, ek seans, ek mesai, danışmanlık gibi faaliyetlerden elde edilebilir.

Öğretmen Maaşı

Öğretmen

Devlet personellerinin tamamında olduğu gibi öğretmen maaşlarında da kıdem, unvan gibi bazı faktörler, maaşların belirlenmesinde önemli yere sahiptir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de eşit ağırlık öğretmenlik maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Sınıf öğretmenliği: 26.654 TL (en düşük), 33.000 TL (en yüksek)
 • Felsefe grubu öğretmenliği: 23.654 TL (en düşük), 31.000 TL (en yüksek)
 • Rehberlik ve danışmanlık: 26.654 TL (en düşük), 33.000 TL (en yüksek)
 • Beden eğitimi öğretmenliği: 23.654 TL (en düşük), 31.000 TL (en yüksek)

Eşit Ağırlık Öğretmenlik Maaşlarına İlişkin İstatistikler

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de eşit ağırlık öğretmenlerinin ortalama maaşı 26.654 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan eşit ağırlık öğretmenleri, uzman öğretmenler ve özel sektörde çalışan öğretmenler olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan eşit ağırlık öğretmenleri ise yeni mezun öğretmenler ve kamuda çalışan öğretmenler olarak sıralanabilir.

Hemşire Maaşı

Hemşire

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de hemşirelerin ortalama maaşı 11.400 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan hemşireler, özel sektörde çalışan hemşireler, yoğun bakım hemşireleri, ameliyathane hemşireleri olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan hemşireler ise kamuda çalışan hemşireler, yeni mezun hemşireler olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de hemşire maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama hemşire maaşı: 11.400 TL (en düşük), 29.480 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan hemşireler: Özel sektörde çalışan hemşireler, yoğun bakım hemşireleri, ameliyathane hemşireleri
 • En düşük maaş alan hemşireler: Kamuda çalışan hemşireler, yeni mezun hemşireler

Jeolog Maaşı

Jeolog

Jeologluk mesleği, Türkiye’de oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Jeoloji mühendisleri, petrol jeologları, maden jeologları, çevre jeologları, jeomorfologlar, jeofizikçiler, gibi farklı alanlarda çalışan jeologlar bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, jeologların iş bulma şansını da artırmaktadır.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de jeologların ortalama maaşı 25.200 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan jeologlar, özel sektörde çalışan jeologlar, petrol jeologları, maden jeologları, çevre jeologları olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan jeologlar ise kamuda çalışan jeologlar, yeni mezun jeologlar olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de jeolog maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama jeolog maaşı: 25.200 TL (en düşük), 45.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan jeologlar: Özel sektörde çalışan jeologlar, petrol jeologları, maden jeologları, çevre jeologları
 • En düşük maaş alan jeologlar: Kamuda çalışan jeologlar, yeni mezun jeologlar

Coğrafyacı Maaşı

Coğrafyacı

En yüksek maaş alan coğrafyacılar, özel sektörde çalışan coğrafyacılar, akademisyenler, çevre danışmanları olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan coğrafyacılar ise kamuda çalışan coğrafyacılar, yeni mezun coğrafyacılar olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de coğrafyacı maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama coğrafyacı maaşı: 20.400 TL (en düşük), 35.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan coğrafyacılar: Özel sektörde çalışan coğrafyacılar, akademisyenler, çevre danışmanları
 • En düşük maaş alan coğrafyacılar: Kamuda çalışan coğrafyacılar, yeni mezun coğrafyacılar

Biyolog Maaşı

Biyolog

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de biyologların ortalama maaşı 25.200 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan biyologlar, özel sektörde çalışan biyologlar, akademisyenler, araştırmacılar olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan biyologlar ise kamuda çalışan biyologlar, yeni mezun biyologlar olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de biyolog maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama biyolog maaşı: 25.200 TL (en düşük), 45.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan biyologlar: Özel sektörde çalışan biyologlar, akademisyenler, araştırmacılar
 • En düşük maaş alan biyologlar: Kamuda çalışan biyologlar, yeni mezun biyologlar

Kimyager Maaşı

Kimyager

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de kimyacıların ortalama maaşı 25.900 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan kimyagerler, özel sektörde çalışan kimyagerler, akademisyenler, araştırmacılar olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan kimyagerler ise kamuda çalışan kimyagerler, yeni mezun kimyagerler olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de kimyager maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama kimyager maaşı: 25.900 TL (en düşük), 45.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan kimyagerler: Özel sektörde çalışan kimyagerler, akademisyenler, araştırmacılar
 • En düşük maaş alan kimyagerler: Kamuda çalışan kimyagerler, yeni mezun kimyagerler

Tarihçi Maaşı

Tarihçi

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de tarihçilerin ortalama maaşı 27.000 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan tarihçiler, akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan tarihçiler ise kamuda çalışan tarihçiler, yeni mezun tarihçiler olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de tarihçi maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama tarihçi maaşı: 27.000 TL (en düşük), 38.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan tarihçiler: Akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar
 • En düşük maaş alan tarihçiler: Kamuda çalışan tarihçiler, yeni mezun tarihçiler

Tarihçi Maaşlarına Ek Gelir Elde Etme Yolları

Tarihçilerin maaşlarına ek olarak gelir elde edebilecekleri yollar şunlardır:

 • Yazarlık: Tarihçiler, kitap, makale, deneme gibi eserler yazarak ek gelir elde edebilirler.
 • Araştırma projeleri: Tarihçiler, araştırma projeleri alarak ek gelir elde edebilirler.
 • Danışmanlık: Tarihçiler, uzmanlık alanlarına göre danışmanlık hizmeti vererek ek gelir elde edebilirler.

İstatistikçi Maaşı

İstatistikçi

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de istatistikçilerin ortalama maaşı 28.000 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan istatistikçiler, özel sektörde çalışan istatistikçiler, akademisyenler, araştırmacılar olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan istatistikçiler ise kamuda çalışan istatistikçiler, yeni mezun istatistikçiler olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de istatistikçi maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama istatistikçi maaşı: 28.000 TL (en düşük), 45.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan istatistikçiler: Özel sektörde çalışan istatistikçiler, akademisyenler, araştırmacılar
 • En düşük maaş alan istatistikçiler: Kamuda çalışan istatistikçiler, yeni mezun istatistikçiler

İstatistikçi Maaşlarına Ek Gelir Elde Etme Yolları

İstatistikçilerin maaşlarına ek olarak gelir elde edebilecekleri yollar şunlardır:

 • Araştırma projeleri: İstatistikçiler, araştırma projeleri alarak ek gelir elde edebilirler.
 • Danışmanlık: İstatistikçiler, uzmanlık alanlarına göre danışmanlık hizmeti vererek ek gelir elde edebilirler.

Sosyal Hizmet Uzmanı Maaşı

Sosyal Hizmet Uzmanı

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de sosyal hizmet uzmanlarının ortalama maaşı 14.668 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan sosyal hizmet uzmanları, özel sektörde çalışan sosyal hizmet uzmanları, akademisyenler, yöneticiler olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan sosyal hizmet uzmanları ise kamuda çalışan sosyal hizmet uzmanları, yeni mezun sosyal hizmet uzmanları olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de sosyal hizmet uzmanı maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama sosyal hizmet uzmanı maaşı: 14.668 TL (en düşük), 27.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan sosyal hizmet uzmanları: Özel sektörde çalışan sosyal hizmet uzmanları, akademisyenler, yöneticiler
 • En düşük maaş alan sosyal hizmet uzmanları: Kamuda çalışan sosyal hizmet uzmanları, yeni mezun sosyal hizmet uzmanları

Gazeteci Maaşı

Gazeteci

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de gazetecilerin ortalama maaşı 16.000 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan gazeteciler, özel sektörde çalışan gazeteciler, televizyoncu, köşe yazarları olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan gazeteciler ise kamuda çalışan gazeteciler, yeni mezun gazeteciler olarak sıralanabilir.

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de gazeteci maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama gazeteci maaşı: 16.000 TL (en düşük), 50.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan gazeteciler: Özel sektörde çalışan gazeteciler, televizyoncu, köşe yazarları
 • En düşük maaş alan gazeteciler: Kamuda çalışan gazeteciler, yeni mezun gazeteciler

Gazeteci Maaşlarına Ek Gelir Elde Etme Yolları

Gazetecilerin maaşlarına ek olarak gelir elde edebilecekleri yollar şunlardır:

 • Yazarlık: Gazeteciler, kitap, makale, deneme gibi eserler yazarak ek gelir elde edebilirler.
 • Danışmanlık: Gazeteciler, uzmanlık alanlarına göre danışmanlık hizmeti vererek ek gelir elde edebilirler.
 • Haber Sitesi: Gazeteciler, haber siteleri açarak Google reklamlarından ve özel reklamlar alarak ek gelir elde edebilirler.

Arkeolog Maaşı

Arkeolog

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de arkeologların ortalama maaşı 35.000 TL’dir. Bu maaş, unvana, kıdeme, çalışma yerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilir.

En yüksek maaş alan arkeologlar, özel sektörde çalışan arkeologlar, akademisyenler, araştırmacılar olarak sıralanabilir. En düşük maaş alan arkeologlar ise kamuda çalışan arkeologlar, yeni mezun arkeologlar olarak sıralanabilir.


2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, Türkiye’de arkeolog maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama arkeolog maaşı: 35.000 TL (en düşük), 60.000 TL (en yüksek)
 • En yüksek maaş alan arkeologlar: Özel sektörde çalışan arkeologlar, akademisyenler, araştırmacılar
 • En düşük maaş alan arkeologlar: Kamuda çalışan arkeologlar, yeni mezun arkeologlar

En İyi Eşit Ağırlık Meslekleri

Eşit ağırlık meslekleri, Türkçe, matematik ve edebiyat derslerinin ağırlıklı olarak öğretildiği bölümlerden mezun olan kişilerin yapabileceği mesleklerdir. Bu meslekler, oldukça geniş bir yelpazede yer alır ve farklı ilgi alanlarına sahip kişilere hitap eder.

En iyi eşit ağırlık meslekleri, genellikle yüksek maaş, iş imkanı ve sosyal statü gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu kriterlere göre, en iyi eşit ağırlık meslekleri şunlardır:

 • Hukuk: Hukuk, en popüler ve en iyi eşit ağırlık mesleklerinden biridir. Hukuk mezunları, avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri, yasama uzmanı, kaymakam gibi mesleklerde çalışabilirler.
 • Psikoloji: Psikoloji, insan zihnini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji mezunları, psikolog, psikolojik danışman, terapist, sosyal hizmet uzmanı gibi mesleklerde çalışabilirler.
 • İşletme: İşletme, bir işletmenin kuruluşundan yönetilmesine kadar tüm süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. İşletme mezunları, işletmeci, finans uzmanı, muhasebeci, mühendis, pazarlamacı gibi mesleklerde çalışabilirler.
 • İktisat: İktisat, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalıdır. İktisat mezunları, ekonomist, finans uzmanı, muhasebeci, mühendis, pazarlamacı gibi mesleklerde çalışabilirler.
 • Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkiler, farklı ülkelerin ve kültürlerin ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Uluslararası ilişkiler mezunları, diplomat, tercüman, gazeteci, akademisyen gibi mesleklerde çalışabilirler.

Bu mesleklerin yanı sıra, eşit ağırlık alanında birçok farklı meslek seçeneği mevcuttur. Örneğin, iç mimarlık, mimarlık, öğretmenlik, tasarımcılık, gazetecilik, çevirmenlik gibi meslekler de eşit ağırlık alanında yer alır.

En iyi eşit ağırlık mesleğini seçmek için, öncelikle kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Hangi meslekte başarılı olacağınıza karar verebilmek için, farklı meslekleri araştırabilir ve staj deneyimi kazanabilirsiniz. Ayrıca, kariyer danışmanlığı hizmeti alarak profesyonel bir yardım alabilirsiniz.

Eşit Ağırlık Mesleklerinin Avantajları Nelerdir?

Eşit ağırlık meslekleri, hem sayısal hem de sözel alanda başarılı olan kişiler için uygundur. Bu nedenle, eşit ağırlık mesleklerinin birçok avantajı vardır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Geniş iş imkanı: Eşit ağırlık meslekleri, oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Bu nedenle, farklı ilgi alanlarına sahip kişiler için uygundur.
 • Yüksek maaş: Bazı eşit ağırlık meslekleri, yüksek maaş imkanı sunar. Örneğin, hukuk, mühendislik, işletme gibi mesleklerde çalışan kişiler, iyi bir gelir elde edebilirler.
 • Sosyal statü: Bazı eşit ağırlık meslekleri, yüksek sosyal statüye sahip mesleklerdir. Örneğin, hukuk, doktorluk, öğretmenlik gibi mesleklerde çalışan kişiler, toplumda saygın bir yere sahip olurlar.

Eşit ağırlık mesleklerinin avantajları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Geniş kariyer seçenekleri: Eşit ağırlık meslekleri, farklı ilgi alanlarına sahip kişiler için geniş bir kariyer seçeneği sunar. Örneğin, hukuk, işletme, psikoloji, öğretmenlik, mimarlık, çevirmenlik gibi meslekler eşit ağırlık alanında yer alır.
 • Yüksek istihdam oranı: Eşit ağırlık mesleklerinin istihdam oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle, mezunlar iş bulma konusunda zorluk yaşamazlar.
 • Yüksek maaş potansiyeli: Bazı eşit ağırlık meslekleri, yüksek maaş potansiyeline sahiptir. Örneğin, avukatlık, mühendislik, doktorluk gibi mesleklerde çalışan kişiler, iyi bir gelir elde edebilirler.
 • Sosyal statü: Bazı eşit ağırlık meslekleri, yüksek sosyal statüye sahip mesleklerdir. Örneğin, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi mesleklerde çalışan kişiler, toplumda saygın bir yere sahiptirler.

Eşit ağırlık meslekleri, hem kariyer hem de maddi açıdan birçok avantaj sunar. Bu nedenle, eşit ağırlık bölümünü tercih etmek, başarılı bir kariyere sahip olmak için iyi bir başlangıç olabilir.

Eşit Ağırlık Mesleklerinin Dezavantajları Nelerdir?

Eşit ağırlık mesleklerinin de bazı dezavantajları vardır. Bu dezavantajlardan bazıları şunlardır:

 • Yüksek rekabet: Eşit ağırlık bölümleri, en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Bu nedenle, mezunlar arasında rekabet oldukça yüksektir.
 • Yüksek çalışma temposu: Bazı eşit ağırlık meslekleri, yüksek çalışma temposuna sahip olabilir. Örneğin, avukatlar, doktorlar, mühendisler gibi mesleklerde çalışan kişiler, yoğun bir çalışma temposuna maruz kalabilirler.
 • Uzun eğitim süresi: Bazı eşit ağırlık meslekleri, uzun bir eğitim süresine sahiptir. Örneğin, tıp, hukuk, mühendislik gibi mesleklerde çalışan kişiler, uzun yıllar eğitim görürler.

Eşit ağırlık mesleklerinin dezavantajları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yüksek rekabet: Eşit ağırlık bölümleri, en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Bu nedenle, mezunlar arasında rekabet oldukça yüksektir. Bu durum, iş bulma ve kariyer basamaklarını tırmanma konusunda zorluklar yaratabilir.
 • Yüksek çalışma temposu: Bazı eşit ağırlık meslekleri, yüksek çalışma temposuna sahip olabilir. Örneğin, avukatlar, doktorlar, mühendisler gibi mesleklerde çalışan kişiler, yoğun bir çalışma temposuna maruz kalabilirler. Bu durum, iş-yaşam dengesini kurma konusunda zorluklar yaratabilir.
 • Uzun eğitim süresi: Bazı eşit ağırlık meslekleri, uzun bir eğitim süresine sahiptir. Örneğin, tıp, hukuk, mühendislik gibi mesleklerde çalışan kişiler, uzun yıllar eğitim görürler. Bu durum, ekonomik açıdan dezavantaj yaratabilir.

Eşit ağırlık mesleklerini tercih etmeden önce, bu dezavantajları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Eşit Ağırlık Meslekleri Puanları

2023 yılı YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllara ait verilere göre eşit ağırlık meslekleri için taban puanları şu şekilde tahmin edilebilir:

Taban Puanı En Yüksek Eşit Ağırlık Meslekleri

 • Hukuk: 500-550
 • Psikoloji: 490-540
 • İşletme: 485-535
 • Uluslararası İlişkiler: 480-525
 • İktisat: 475-520

Taban Puanı En Düşük Eşit Ağırlık Meslekleri

 • Çocuk Gelişimi: 240-290
 • Sosyal Hizmetler: 235-285
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım: 230-280
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: 225-275
 • Bilgi ve Belge Yönetimi: 220-270

Bu puanlar, üniversiteye giriş sınavının zorluk derecesine göre de değişebilir. Örneğin, sınavın zor olduğu yıllarda taban puanları da daha yüksek olur.

Eşit ağırlık mesleklerini tercih etmek isteyen adayların, öncelikle kendi ilgi alanlarını ve yetenekleri göz önünde bulundurmaları önemlidir. Hangi meslekte başarılı olacağınıza karar verebilmek için, farklı meslekleri araştırabilir ve staj deneyimi kazanabilirsiniz. Ayrıca, kariyer danışmanlığı hizmeti alarak profesyonel bir yardım alabilirsiniz.

2023 Eşit Ağırlık Meslekleri Taban Puanları

BölümÜniversiteTaban Puanı
HukukAnkara Üniversitesi500
Hukukİstanbul Üniversitesi495
HukukMarmara Üniversitesi490
PsikolojiBoğaziçi Üniversitesi490
Psikolojiİstanbul Üniversitesi485
PsikolojiAnkara Üniversitesi480
İşletmeBoğaziçi Üniversitesi485
İşletmeİstanbul Üniversitesi480
İşletmeMarmara Üniversitesi475
Uluslararası İlişkilerBoğaziçi Üniversitesi480
Uluslararası İlişkilerİstanbul Üniversitesi475
Uluslararası İlişkilerAnkara Üniversitesi470
İktisatBoğaziçi Üniversitesi475
İktisatİstanbul Üniversitesi470
İktisatMarmara Üniversitesi465
İlham Veren İş FikirleriEn İyi Göz Doktoru

SSS

Eşit ağırlık meslekleri nelerdir?

Eşit ağırlık meslekleri, sayısal ve sözel derslerin ağırlıklı olarak öğretildiği bölümlerden mezun olan kişilerin yapabileceği mesleklerdir. Bu meslekler, oldukça geniş bir yelpazede yer alır ve farklı ilgi alanlarına sahip kişilere hitap eder. Eşit ağırlık mesleklerinden bazıları şunlardır: hukuk, Psikoloji, İşletme, Uluslararası İlişkiler, İktisat.

Eşit ağırlık mesleklerine nasıl hazırlanılır?

Eşit ağırlık mesleklerine hazırlanmak için, sayısal ve sözel derslere ağırlık vermek gerekir. Bu dersleri başarılı bir şekilde yapabilmek için, düzenli olarak çalışmak ve konu tekrarları yapmak önemlidir. Ayrıca, deneme sınavlarına girmek ve eksikleri tespit etmek de faydalı olacaktır

Eşit ağırlık mesleklerinden hangisi bana uygun?

Eşit ağırlık mesleklerinden hangisinin size uygun olduğunu belirlemek için, öncelikle kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Hangi alanda başarılı olacağınıza karar verebilmek için, farklı meslekleri araştırabilir ve staj deneyimi kazanabilirsiniz. Ayrıca, kariyer danışmanlığı hizmeti alarak profesyonel bir yardım alabilirsiniz.

Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.