kripto paralarbitcoinvadeli işlemspot işlemcoinlerresimli sözler

Astroloji Nedir? Tüm Ayrıntılarıyla Astroloji Rehberi

Astroloji Nedir? Tüm Ayrıntılarıyla Astroloji Rehberi
30.07.2021
317
A+
A-

Astroloji, yıldızların yeryüzü ve kişiler üzerindeki etkilerini araştıran ve bu doğrultuda çıkarım yapılan bir sanattır. Gökyüzü olaylarının yeryüzü ile ilişkisi yüz yıllardır araştırılmış ve günümüzde de araştırılmaya devam edilen bir konudur.

Geleceğin önceden bildirilebileceğini öne süren astroloji, üzerinde yüz yıllardır çalışma yapılan ve zaman zaman doğruluğu kanıtlanmış bir konudur. Astrolojide yıldızlardan, gök cisimlerinden ve gök olaylarından yola çıkarak yapılan araştırmalarla geçmiş, günümüz ve gelecek hakkında fikir sahibi olmanın mümkün olduğu düşünülmektedir.

Astrolojinin Tanımı

Astrolojinin Tanımı

Astroloji kavramına ait en eski bulgular M.Ö 2500 yılına Mezopotamya’ya dayanmaktadır. Astroloji, yıldızların hesabı anlamına gelen Astrologia’dan türetilmiştir. Yıldız falcılığı olarak da yorumlanmaktadır. Astrolog Robert Currey de astroloji için ” Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile dünyadaki fiziksel süreçler ve yaşam arasındaki korelasyonun çalışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan uygulamalardır.

Bazı astrologlar yıldızlar ve takımyıldızları ile çalışsalar da, batılı astrologlar güneş sistemi içinde güneş ay ve plüton dahil gezegenler ile çalışırlar” tanımını yapmıştır. Astroloji, yıldızlar, takımyıldızları, gezegenler, gök cisimleri, gök hareketleri, mevsimsel ve günlük hareketler… gibi pek çok durumdan etkilenerek ve pek çok durum araştırılarak pek çok durum göz önünde bulundurularak yapılan çıkarımlardır.

Gökyüzünde büyük bir daire hayal edin. Bu dairenin adı Zodyaktır. Zodyağı ise bölen 12 takımyıldızı bulunur. Zodyak 360 derecelik bir açı içerisindedir. Böylece her takımyıldızı için 30’ar derecelik durumlar olduğu görülür. İlk derecesi baharın ilk günüyle ve Koç burcuyla başlar.

Astroloji Nedir? Astroloji Bilim Midir?

Astroloji Bilim Midir?

Astroloji, astrologlar ve falcılar tarafından bilim olarak kabul edilse de bilim sınıfına girmez. Araştırma konusu, ilgi alanı, falcılık sanatı ve alan olarak adlandırılır. Somut kanıtlara dayandırılmamış bir olgu olduğu için henüz bilim sınıfı olarak değerlendirilememiştir. Fizik ve astronomi bilimi ile ne kadar ilintili olsa da tek başına bir bilim değildir.

Astroloji Neden Bilim Değildir?

Astroloji Neden Bilim Değildir?

Astrolojinin bilim olmadığını savunan pek çok kişi bulunur. Bir grup insan, sahte bilim olduğunu, insanları kandırmak ve ilgi çekmek için ortaya atılan bir konu olduğunu savunurken bir grup insan da aslında böyle bir şeyin varlığını tamamen reddeder.

Bunların yanı sıra astrolojinin bilimden ve inançlardan uzak ve daha yüce olduğunu savunan, bilim ve inançlara dahi yön verecek kadar sonsuz olduğunu savunan da pek çok grup bulunur.

Peki, bu konuda pek çok defa kanıtlar elde edilmiş ve pek çok uzmanın çalıştığı bu şey tam olarak nedir?

Astroloji neden bilim değildir? Sorusu hakkında pek çok tartışma ve çok tez ortaya atılmıştır. Bu tartışma kargaşasının içerisinden kesin ve net kararlar çıkarabilmek neredeyse imkansızdır çünkü herkes kendi tezini bir şekilde savunur ve kenara çekilir.

Aslında astroloji, bilimsel verilere bağlı kalarak ilerletilen bir araştırma koludur. Her zaman somut kanıtlara dayandırılamıyor oluşu onu araştırma konusu olmaktan çıkarmaz. Net tespitler yapabiliyor oluşu onu her şeyden yüce yapmayacağı gibi, doğanın sırlarına tanık olmuş ve olmaya devam eden bu konu, şuan için en geniş ve en sonsuz araştırma konularındandır.

Astroloji için direkt bir bilim dalı denilemez fakat fizik ve astronomi ile çok yakından hatta iç içe çalışıyor olduğu için bilimsel bir araştırma kolu demek yanlış olmaz.

Eski uygarlıklarla olan bağlantıları ve bu konudaki çalışmaları da astrolojinin, bir araştırma konusu ve hatta bilimsel bir araştırma konusu olması ihtimalini güçlendirir.

 

Astrolojinin Evrenle Bağlantısı Nedir?

Astrolojinin Evrenle Bağlantısı Nedir?

Astroloji nedir? sorusu sorulduktan sonra akla gelen bir diğer konu da astrolojinin evrenle bağlantısıdır. Bu soruya cevap verilebilmesi için ilk yapılması gereken şey fizik alanlarının incelenmesidir. Çünkü astroloji dahi olsa evrenle, dünya dışında kişisel olarak fiziksel bir temasımız bulunmaz.

Özellikle astrolojiye yeni başlayan ya da bu konuda çok az bilgiye sahip olan insanların düştüğü yanılgı olarak ”her şey aslında birbiriyle bağlantılı” yanılgısı, fizik konusu bağlamında ele alındığında yanlıştır. Astrolojinin evrenle bağlantısına gelecek olursak, astroloji gök ve gök olayları, yıldızlar, güneş, ay ve gezegenlerle ilinti kurularak incelenen bir alandır.

Evrenle fiziksel olarak değil ruhani ve bilişsel bir bağ kurar. Etkisi altında kaldığımız evren, oluşan hareketlilik ve etki merkezleri etrafında yönetilir. Dünyanın evrenle bağlantısı bilimsel olarak da çoklu yönden kanıtlanmış ve bilim insanları tarafından çokça ele alınmış bir konudur. Burada astrolojiyi ilgilendiren konu ise, evrenin etki alanlarında dünyanın ve kişilerin yeridir.

Astroloji Türleri

Astroloji Türleri

Astroloji nedir? sorununa cevap bulduktan sonra astroloji türlerini anlamamız gerekir. Zaten hali hazırda karmaşık bir meseledir. Sabit sadece bir tane ilerleyen bir astroloji çeşidi değil birden fazla astroloji çeşidi bulunmaktadır. Bu da astrolojiyi daha karmaşık hale getirmektedir.

1- Batı Astrolojisi

Batı Astrolojisi

Günümüzde en yaygın şekilde kullanılan astroloji türüdür. Astroloji nedir? sorusuna birçok insanın verdiği yanıt aslında batı astrolojisini anlatmaktadır. Batı astrolojisinin kökeni eski yunana dayanır. Yunanlılar, Mezopotamya’dan aldıkları bilgileri kendi mitolojik unsurları ile birleştirerek ortaya farklı bir astroloji çıkarmışlardır. Yine 12 burcun yer aldığı bu haritayı yıldız falları için kullandılar. Batı astrolojisi Zodyak üzerine kuruludur. Burçları gündönümlerine göre belirler. Batı astrolojisi koç burcu ile başlar. İşte batı astrolojisine göre burçlar ve dağılımları.

 • Koç Burcu; 21 Mart- 20 Nisan
 • Boğa Burcu; 21 Nisan- 21 Mayıs
 • İkizler Burcu; 22 Mayıs- 21 Haziran
 • Yengeç Burcu; 22 Haziran- 22 Temmuz
 • Aslan Burcu; 22 Temmuz- 22 Ağustos
 • Başak Burcu; 24 Ağustos- 22 Eylül
 • Terazi Burcu; 23 Eylül- 23 Ekim
 • Akrep Burcu; 24 Ekim- 22 Kasım
 • Yay Burcu; 23 Kasım- 21 Aralık
 • Oğlak Burcu; 22 Aralık- 20 Ocak
 • Kova Burcu; 21 Ocak- 18 Şubat
 • Balık Burcu; 19 Şubat- 20 Mart

Burada verilen burçlar temel burçlarınız yani güneş burçlarınız. Bu burçların yanında doğum saatinizi de bildiğiniz takdirde yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da bulabilirsiniz.

2- Vedik Astrolojisi

Vedik Astrolojisi

Vedik astrolojisi, kökeni 4000 yıl önceye dayanan bir Hint astrolojisidir. Sanskritçede ışık anlamına gelen jyotish kelimesiyle anılır. Hindistan’da panditler tarafından usta çırak ilişkisiyle öğretilir. Vedik astrolojisi günümüzde ay astrolojisi olarak alınır.

Ay hareketleri dikkate alınır. Batı astrolojisinden farklı olarak ele alınır. Temelde aynı gözüken burç dağılımları, dereceleri gibi unsurlar vedik astrolojisinde küçük farklılıklar gösterir. Bundan dolayı vedik astrolojisindeki burcunuz ile batı astrolojisindeki burcunuz farklılık gösterebilir.Vedik astrolojisinde, batı astrolojisindeki gibi birincil burç güneş burcunuz değildir. Yükselen burç ve ay burcundan sonra üçüncü sırada güneş burcuna yer verilir. Vedik astrolojisinde burçlar ve tarihleri şu şekildedir.

 • Koç Burcu; 14 Nisan- 14 Mayıs
 • Boğa Burcu; 14 Mayıs- 14 Haziran
 • İkizler Burcu; 14 Haziran- 14 Temmuz
 • Yengeç Burcu; 14 Temmuz- 14 Ağustos
 • Aslan Burcu; 14 Ağustos- 14 Eylül
 • Başak Burcu; 14 Eylül- 14 Ekim
 • Terazi Burcu; 14 Ekim- 14 Kasın
 • Akrep Burcu; 14 Kasım- 14 Aralık
 • Yay Burcu; 14 Aralık- 14 Ocak
 • Oğlak Burcu; 14 Ocak- 14 Şubat
 • Kova Burcu; 14 Şubat- 14 Mart
 • Balık Burcu; 14 Mart- 14 Nisan

3- Çin Astrolojisi

Çin Astrolojisi

Astroloji nedir? sorusunda Çin astrolojisi, batı astrolojisi ve vedik astrolojisine göre tamamen farklıdır. Diğer astroloji türlerinde burçlar aylara göre hesaplanırken Çin astrolojisinde yıllara göre hesaplanır.Yani diğer astroloji türlerinde olan aylara göre belirlenmiş burçlarda doğan kişilerin karakteristik ve bazı belirgin özellikleri, Çin astrolojisine göre belirli yıllarda doğan kişiler için geçerlidir. Bu burçları simgeleyen hayvanlar da diğer türlerdeki astrolojilerden oldukça farklıdır. İşte Çin astrolojisindeki burçlar.

 • Fare Burcu; 1912, 1924, 1936, 1948, 1960 1972, 1984, 1996, 2008..
 • Öküz Burcu;  1913,1925 1937, 1949, 1961,  1973, 1985,1997, 2009…
 • Kaplan Burcu; 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010..
 • Tavşan Burcu; 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011..
 • Ejderha Burcu; 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012..
 • Yılan Burcu; 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 20123..
 • At Burcu; 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014..
 • Koyun Burcu; 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015..
 • Maymun Burcu; 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016..
 • Horoz Burcu; 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017..
 • Köpek Burcu; 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018..
 • Domuz Burcu; 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019..

Neden Astrologlardan Kendimizi  Dinlemek İsteriz?

Neden Astrologlardan Kendimizi  Dinlemek İsteriz?

İnsanoğlu, yaradılışı itibari ile onay görme ya da motivasyon kaynağı edinme arayışındadır. Dışarıdan bir göz ile hayatımızın nasıl gözüktüğünü merak eder ve bu yönde arayışa girebiliriz Özellikle astroloji konusunda meraklı kişiler daha derinlere indiklerinde, gerçeklerin aslında birebir çıktığını iddia eder ve kanıtlarlar.

Astroloji ve kullanılan birçok fal, aslında insanların isteklerinin körelmesi ve bazen de gerçek görülerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılır. Birçok araştırmacı astrolojinin bu kadar inandırıcı ve tıpatıp çıkmasının sebebini ise forer barnum etkisi ile açılar.

Astrolojide Forer Barnum Etkisi Nedir?

Astrolojide Forer Barnum Etkisi Nedir?

Astroloji nasıl bu kadar bize uygun olabilir? Astrologlar bizi nasıl bire bir tarif edebiliyor? Fallar nasıl bu kadar uyumlu çıkabiliyor? Astrologlar kişiliğinizi nasıl tahmin edebiliyor? Bütün bu soruların cevabını forer barnum etkisi altında inceleyebiliriz. Bu etki psikolojik ve bilimsel açıdan yapılan çıkarımlarla bulunan bir yöntemdir.

Forer barnum etkisinde de şunu söyler, ” aslında astrologlar ve falcılar sizin hakkınızda önceden hiçbir şey bilmezler. Genel geçer yorumlar yapar ve zaman zaman ayrıntılara girerler, sizin bu konuları onaylayıp tamamen inanmanızın tek sebebi ise, bireysel olarak size karşı söylenilen sözleri bireysel aldığınız ve kendi hayatınıza uyarladığınız için oluşan bir bağlantıdır.”

Yani Forer etkisi ya da Barnum Etkisinde, insanlığın temel iç güdüleri, temel bakış açıları, değişmez değerleri ve ilk bakışta ortaya çıkan verilere göre analizler yapılır ve aslında genele konuşulduğu iddia edilir. Dönemlere göre farklı söylemlerle fal bakan falcıların aslında tek yaptığının toplum gözlemi olduğu çıkarımı da yapılan Forer etkisinin tarihi de epey eskidir. Bu etki 1940lı yıllarda psikolog Bertram R. Forer tarafından fark edilmiş ve ilerleyen tarihlerde de birçok bilim insanı ve psikoloji uzmanı tarafından denenmiştir.

Astrolojide Temel Kavramlar Nelerdir?

Astrolojinin gizemli dünyası her zaman merak uyandırıcı olmuştur. Yüzyıllardır var olan bu konuya yıllarını vermiş astrologlar, halk ağzına göre falcılar ve araştırmacılar, özellikle son dönemlerde halkın da ilgi duymasını sağlayabilmişlerdir. Pek çok insan astroloji alanını fazlaca merak etmeye başlamış ve en temelden öğrenmek istiyor. Peki astrolojiyi en başından nasıl öğrenebiliriz?

En temel bilgileri alarak ve içselleştirerek ilerlememiz gereken bu konuyu en doğru şekilde nereden öğrenebiliriz diyorsanız doğru adrestesiniz. Yeni başlayanlar için temel kavramları sizler için anlatacağımız yazımızın birinci kısmında yükselen burçlar, ay burcu, güneş burcu gibi kavramları kurulması gereken asıl mantıkla ve bu terimlerin ayrıntılı özellikleriyle sizlere aktaracağız.

ilginizi çekebilir: Astroloji Nedir?

Astrolojinin Burçlara Bakışı Nedir?

Astrolojinin Burçlara Bakışı Nedir?

Astrolojide burçlar, kişi hakkında büyük bilgiler ve ip uçları veren pek çok durumun çıkarımı yapmaya yardımcı olan, kişinin doğum günü, doğum yeri ve doğum saatine göre gök durumu ve yıldız konumlarına bakarak bulunabilir.

Astroloji burçları, bir yol gösterici olarak baz almaktadır. İlk yol gösteren tabii gök olayları ve yıldızlardır fakat kişi hakkında çıkarım yapabilmek için burçların belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Her burç farklı bir kişiliği farklı bir dünyayı ve farklı anlatıları temsil eder.

Yıldız haritası da doğduğunuz gün, ay, yıl, saat ve doğduğunuz yere göre yıldızların konumlarını görmeye yarar. Yıldız haritası da bir öngörü oluşturmaya, kişi hakkında daha derin analizler ve çıkarımlar yapmak için işe yarar. Yıldız haritasında belirlenen her burcun, kişisel olarak gösterdiği belirtiler farklıdır. Burçlar, Zodyak içerisinde açılarla yerleşmiştir.

Aynı şekilde yükselen burç, ay burcu ve kişinin asıl burcu yani güneş burcu da aynı şekilde yıldız konumlarına göre açılar alarak yerleşir. Bu açılardaki ufak oynamalar dahi kişi üzerinde farkların görülmesine yol  açtığı bilinir.

Yıldız haritası tamamen aynı olan 2 kişinin sadece bir burcu arasında oynayan ufak bir derece, bu kişiyi diğerinden tamamen farklı bir kişi yapabilir. Zaten doğumundan itibaren belli olan bu haritadaki derece farklılığı da aynı süredir farklı fakat bu iki kişinin kişilikleri tamamen farklı şekilde gelişebilir.

Burçlar, astrolojide kısaltmalar olarak da yer alabilir. Tekrar eden açı karmaşasında, burç ve açı notları almak astrologların işini kolaylaştıran bir yöntemdir.

Güneş Burcu Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Güneş Burcu Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Astroloji nedir? sorusundan hariç Güneş burcu, insanların sohbet arasında birbirlerine sorduğu ‘senin burcun ne?’ sorusundaki merak edilen burçtur. Doğum günümüz güneş burcumuz olarak sayılır. Astrolojide güneş burcu, doğduğumuz gün, ay ve yılda güneşin zodyak içerisindeki durumunu gösteren burçtur. Güneş burcu ortalama 4 haftada bir değişir. Güneş burcu bizim temelimiz ve ana karakterimizdir.

Güneşin bizim üzerimizdeki etkisi güneş burcuyla anlaşılır. Gezegenler arasında en güçlü olan ve insanlara enerji sağlayan, yaşam enerjisini yöneten gezegen güneştir. Ana karakterimizi ve kült duruşumuzu güneş burcu temsil eder. Güneş burcu, özümüzdür. Doğduğumuz andan itibaren sahip olduğumuz ve bilinçli olarak sergilediğimiz davranış biçimimizdir.

Karakterimiz ve bizi biz yapan gerçek kimliğimizdir. Yükselen burcumuz kişiliğimizi yansıttığı için kişilik zamanla, tecrübeyle ve yaşanmışlıklarla değişebileceği gibi yükselen burcumuzun getirdikleri de değişir fakat güneş burcu bizim özümüzdür ve daima sabit kalır. Güneş burcunun sabitliğinin sebebi, güneşin güneş sisteminin merkezinde yer almasıdır. Bu yüzden hayatımızın merkezinde yer alan güneş burcu, bizim eşsiz kimliğimizdir.

Yükselen Burç Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Yükselen Burç Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Astroloji nedir? sorusunda haritalarda ilk ele alınan burç yükselen burçtur. Kişinin doğum gününü, ayını, yılını ve doğum saatini bilmesiyle bulunabilecek, asıl burcu olan güneş burcunun yanı sıra bulunabilecek bir burçtur. Doğduğumuz andan beri doğu ufkunda görev gören takım yıldızı, yükselen burç olarak kabul edilir.

Yükselen burcumuz, doğduğumuz andan itibaren motivasyon sebeplerimizi, kendimizi insanlara karşı nasıl gösterdiğimizi ve hayata karşı kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, insanların bizi nasıl gördüğünü ve hayatla yüzleşme biçimimizi gösterir.

Yükselen burcumuz kişiliğimizi yansıtır ve kişilik özellikleri zamanla, tecrübe aldıkça ve yaşanmışlıklarla değişim gösterebilir. Yükselen burçta, burcun konumu, diğer gezegen ve burçlarla yaptığı açılar, yükselen burca diğer gezegenlerden gelen negatif veya pozitif açılar, kişinin sağlığı, motivasyonu, gelecek yaşamında karşılaşacağı problemler ya da hayat akışı hakkında ip uçları vermektedir.

Yükselen burç aynı zamanda fiziki dış görünüşümüzü de gösterebilir. Sağlık durumu, yüz şekli, boy ortalaması, bedenimizi tanımlar. Hayatımızın akışında hangi yönlerden besleneceğimizi ve verimliliğimize yol açacak motivasyonları kaynak alacağımızı da yine yükselen burçta görürüz.

Kesişimleri, açıları, gezegenlere olan durumları ve konumları ile haritada kişinin odak noktalarını temsilen işaretler verir. Yükselen burcu, yeni tanıştığımız kişiye ilk verdiğimiz izlenim olarak düşünebiliriz. Yükselen burç derecesinin değişim süresi 4 dakikada birdir.

Alçalan Burç Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Alçalan Burç Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Astroloji nedir? sorusunda alçalan burç, doğduğunuz gün, ay ve yılda batan burcu ifade eder. Yani doğum gününüze göre sizden önceki ya da sonraki burcu temsil eder. Astrolojide alçalan burç, yaşadığınız birliktelikleri, evlilik hayatındaki burç uyumlarınızın nasıl olabileceğini, evlilik partnerini, evliliğin size getiri ya da götürülerini gösterir. Evlilik ya da ilişki burcu olarak da adlandırılır.

Alçalan burç 2 saatte bir değişiklik gösterir. Genelde mutlu, sağlıklı ve sorunsuz ya da tam istenildiği gibi giden ilişkilerimiz alçalan burçlarla yaptığımız ilişkilerdir.

Alçalan burç aynı zamanda sizin partnerinizle olan ilişkilerinizin çevre etmeni tarafından nasıl görüldüğünü de ortaya koyar. Sosyal yaşam ve ilişkilerle bağdaşlaştırılan alçalan burç, iş hayatını, yapılan anlaşmaları ve sözleşmelerin ciddiyetini de ortaya koyar. Tabii alçalan burcun yerleşik evlerle, diğer burç ve gezegenlerle yaptığı açılar da yorumlama ve kesin çıkarımlar açısından önem taşır.

Ay Burcu Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Ay Burcu Nedir? Astrolojide Neyi İfade Eder?

Doğduğumuz anda güneşin zodyak içinde bulunduğu konum güneş burcumuzu belirler. Buna göre de ayın bulunduğu konum da ay burcumuzu belirler. Doğduğunuz gün, ay, yıl ve saate göre ayın gezegenlerle olan durumu ay burcunun hesaplanmasını sağlar. Kişinin güneş burcu, karakterini, yükselen burcu dış dünyaya nasıl gözüktüğü, ay burcu da iç dünyasında nasıl olduğunu gösterir.

Kişinin iç dünyası hakkında çıkarım yapmak ve psikolojik çıkarımlarını yapabilmek için ay burcu önem taşımaktadır. Kişinin iç dünyasını ne şekilde şekillendirdiği, duygularını ne derece yaşadığı ve çevreye nasıl gösterdiği konusunda bilgi verir.

Aynı zamanda kaygıları, üzüntüleri, mutlu olduğu konular, zihinsel kargaşaları, sağlığı, bilinç altı, hormonları, saf hisleri ve anneyi anlatır. Ay’ın diğer burçlarla yaptığı kesişimler, açılar ve dereceler de kişinin kendini ne şekilde ifade ettiğini, hangi duygusunu ne yoğunlukta yaşadığını ve hislerini ne kadar derin ya da yüzeysel yaşadığı da ortaya serer.

Örneğin ay burcu yengeç olan bir kişi, hislerini çok yüksek derinlikte yaşayarak ürkek bir iç dünyaya sahip olacaktır. Aşırı korumacı ve eğer bu kişi kadınsa annelik duygusuna fazlasıyla sahip bir kişi olacaktır. Tüm arkadaşlık ve ikili ilişkilerinde anne rolünü farkında olmadan üstlenecek ve zaman zaman fazla müdahaleci tavırlar sergileyecektir.

Fazla fedakar ve yardım severlik dışında yardımcı olmak için var olduğu düşüncesini bile sık sık aklına getirebilir. Bir ay burcu yengeç kadını, korumayı ve anaçlığı görevi haline getirebilir. Güneş ve yükselen burcuna göre birlikte yorumlandığında daha hafif ya da daha ağır etkili seyredebilir.

Astrolojiyi bir ağaca benzetecek olursak, her alanda olduğu gibi pek çok köke ve pek çok dala ayrılır. Bu kökleri oluşturanlar da aslen temel kavramlardır. Temel kavramları anlamak, konu hakkında bilgi sahibi olmadan önce bilinmesi gereken ve bu konuya devam edildiği takdirde ilerlenilen yolda kolaylık elde etmeye fayda sağlar. Alt yapısından itibaren öğrenilmeyen bilgiler, havada kalarak yolun geri kalan kısmında problemler yaratabilir.

Astrolojinin dallarından biri olan burçlar, yapılarına, aylarına ve belirli niteliklerine göre gruplara ayrılırlar. Bu gruplara element ismi verilir. Her elemente dahil olan burç grubu farklıdır. Astrolojide bulunan element sayısı 4’tür. Astrolojide bulunan 12 burç, 3’erli şekilde elementlere yerleştirilmiştir. Yeryüzünde de bulunan 4 elementi baz alan astroloji, burç dağılımlarını da buna göre yapmıştır.

ilginizi çekebilir: Astrolojiye Giriş Temel Kavramlar Yeni Başlayanlar İçin Astroloji

Astrolojide Elementler

Astrolojide Elementler

Astroloji nedir? sorusu sorulduğunda bazı temel kavramlar akıla gelir. Bilindiği üzere 12 burç ve 4 element bulunur. Burçların elementlere göre dağılımı her burç için farklılık gösterir. Astrolojide bulunan elementler şöyledir;

 • Ateş elementi
 • Su elementi
 • Toprak elementi
 • Hava elementi

Bu elementlere göre burç özellikleri de farklılık gösterir. Bulunduğu elementin özelliklerini alan burçlar, çıkarım ve yorum yapmak konusunda falcılar ya da astrologlara kolaylık sağlar.

1- Ateş Elementi

Ateş Elementi

Ateş grubu burçları

 • Koç burcu
 • Aslan burcu
 • Yay burcu

Anahtar kelimeleri; Sıcak, kuru, coşku, hırs, ışık

Ateş elementi, yer yüzünde bulunan ateşin kısmi özelliklerini taşıyan burçların gruplandırıldığı elementtir. Sıcaklık ve kuruluğu temsil eder. Zorluklar yaşama, yaşatma konuları ele alınabilir. Sıcaklık, bizlerin fiziksel ya da zihinsel olarak yaptığımız hareketlerin enerjisini gösterir. Sıcaklık, daha çok negatif hisler ve hareketleri temsil eder. Ateş grubuna ait burçların zaman zaman yaptığı ben merkezcilik ve bencilliğini gösterir.

Ateşin bir diğer özelliği olan kuruluk ise sertlik ve katılıkla alakalıdır. Şekil almazcılık, kontrol altına alınamama ve inatçılık ateşin özelliklerindendir. Ani değişimlerden haz etmez ve sabit fikirlidir. Fikir değişimlerine açık değildir. Hareketlerine ve özellikle fikirlerine şekil vermek hiç kolay değildir. Gerçeklik ve netlik konusunda hassastırlar.

Sıcaklık ve kuruluk dışında ateşin temsil ettiği ve bu grubun burçlarına yansıyan özellikler, coşku, heyecan, hırs, bağımsızlık ve dürtüselliktir. Ateş elementi baskın olan haritalarda, kendini dinleme ve kendi fikirleri yönünde yol alma özelliği oldukça aktiftir. Sabırsızdırlar ve sadece istek duydukları şeylerin hırsa dönüşmesi pek uzun zaman almaz. Kısıtlanmış olma düşüncesi, ateş elementi ağırlıkta olan haritalara sahip insanları çıldırtabilir.

Ateşin bir diğer özelliği olan ışık saçma ya da ışık kaynağı olma göstergesi, ateş gurubu burçlarda dikkat çekicilikle kendini gösterir. Girilen ortamlarda insanların bakışlarına mutlaka maruz kalırlar.

Haritalarında ateş elementi eksikliği görülen kişiler ise daha durgun ve daha çekingen insanlar olabilirler. Daha heyecansız ve daha coşkusuz karakterler ortaya çıkabilir.

2- Su Elementi

Su Elementi

Su grubu burçları

 • Akrep burcu
 • Balık burcu
 • Yengeç burcu

Anahtar kelimeleri; Nemli, soğuk, empati, dayanıklılık, içgüdüsellik

Su elementi burçlarının sahip olduğu en önemli iki özellik nemli ve soğuk olarak adlandırılan özelliklerdir. Nemlilik özelliği, esnekliği, değişik fikirlere ve genel olarak değişikliğe açıklığı temsil eder. Güvenli bölge kavramına bağımlı olarak kalmadan farklı fikirler ve yaşamları da görebilmeyi temsil eder. Nemlilik, uyumluluk ve ortak yolculukla da açıklanabilir. Hayata karşı derin düşünceler ve hisler barındırırlar.

Soğukluk özelliği ise çok yoğun ve daha ağır bir enerjidir. Soğukluk ,daha temkinli yaklaşım ve daha çok garanticilik olarak da düşünülebilir. Soğukluk özelliği sayesinde gözlem yetenekleri gelişmiştir. Soğukluk, sabitliği temsil eder. Hedef odaklılık ve her konuda dayanıklılık vardır.

Soğuk ve nemli özelliklerin karışımı olan su grubu burçları, empati, anlayış ve duyarlılık yönünden gelişmiş olan burçlardır. Çevrede var olan olaylara karşı hareketsiz kalamazlar. Daha pasif bir enerjiyle ve anlayış içerisinde yaklaşırlar. Akılcı ve analizci bir yaklaşım değil daha duygusal ve içgüdüsel bir yaklaşımla devam ederler.

Haritasında su grubu baskın olan burçlarda hayal dünyası fazlasıyla gelişmiştir. Hisleri ve içgüdüleri ile hareket ederler. Haritasında su grubu yönünden yoksun olan burçlar ise, empatiden uzak ve anlayışsız bir karaktere sahip olurlar. Dünyaya ve yaşama karşı daha sığ görüşleri vardır.

3- Toprak Elementi

Toprak Elementi

Toprak elementi burçları

 • Boğa burcu
 • Oğlak burcu
 • Başak burcu

Anahtar kelimeleri; Soğuk, kuru, güvenilir, gerçekçi, mükemelliyetçilik

Soğukluk, bu grubun burçlarında daha içe dönük ve hantal olarak adlandırılır. Hedef odaklılık ve her konuda dayanıklılık söz konusudur. Gölge yönü olan sıcaklık kavramıyla da tembellik ve yavaşlığı da gösterebilir.

Kuruluk ise sertlik ve katılıkla alakalıdır. Sabit fikirli, sabit görüşlü, değişime kapalı ve güvenli alanlarından çıkmaya çok niyetli olmayan kişilerin göstergesidir. Gerçeklik ve netlik bu grubun burçlarında da ön plandadır.

Bu elementin burçları, sabırlılığı, kararlılığı, sağlamlığı ve güvenilirliği ifade eder. Düzenlenen ve var olan her konuda gerçekçiliği ve asıl olanı gösterir. Her anlamda analiz ettikleri konuları, gerçekçilik ve tutarlılık içinde toparlarlar. Anı kollamayı iyi bilirler ve analiz yetenekleriyle birlikte sabır ederek doğru zamanı bulduklarında harekete geçerler.

Haritasında toprak elementinin fazla görüldüğü kişilerde mükemelliyetçilik ve aşırı gerçekçilik gözlemlenir. Her konuda istediklerini elde etme dürtüsüyle hareket ettikleri için çıkarcılık ve menfaatleri doğrultusunda hareketler gözlemlenebilir. Konu fark etmeksizin sadece kendi görüşlerinin doğruluğunu savunurlar.

Haritasında toprak elementi yoksunluğu yaşayan kişilerde ise ayakları yere basmayan ve fazla hayalperest bir karakter gözlemlenebilir. Fikirleri sürekli değişkenlik göstereceğinden dolayı, ellerindeki işler konusunda da devamlı bir özveri gösteremeyebilirler.

4- Hava Elementi

Hava Elementi

Hava elementi burçları

 • İkizler burcu
 • Kova burcu
 • Terazi burcu

Anahtar kelimeleri; Nemlilik, sıcaklık, uyum, analiz, gözlem

Hava grubu genel olarak merak v bilgi edinmeyle ilgilidir. Çokça soru sorup çokça cevap bekleyen hava grubuna mensup olan burçlar, tatmin oldukları cevaplarla bir analiz yaparak bir fikir ortaya çıkarabilir.

Bu grubun burçlarında nemlilik özelliği, esneklik, farklı fikirlere ve değişimlere açık olma, kolay adapte olmayı temsil eder. Sıcaklık, liderliğe olan yatkınlıklarını, dürtüselliklerini ve içgüdüsel hareketlerini temsil etmektedir. Zaman zaman ben merkezci ve bencil istekleri bulunabilir. Gölge yanı olan soğukluk, saldırganlığı ve uyumsuzluğu temsil eder.

Hava grubu burçlarında genel olarak uyumla, idare ve içgüdüsellikle gelen bir liderlik özelliği hakimdir. Doğru ve iyi gözlem yeteneğine sahiptirler. Her konuda gerçekçilikten ya olmayıp aniden fikir değişikliğine gidebilirler.

Doğum haritalarında hava elementi fazla olan kişiler, istek ve arzuları sürekli değişkenlik gösteren, fikirlerine çok bağlı kalamayan ve fikirleri konusunda ayakları yere basmayan kişiler olabilirler. Diğer bir ihtimal olarak da her konuya akıl ve mantık çerçevesinde yaklaşarak duygularını ve hislerini hayatlarına dahil etmeyen kişiler olabilirler.

Haritalarında hava burcu yoksunluğu yaşayan kişilerde ise birçok konuda objektif davranamayan ve tarafsız kalamayan karakterler görülebilir. Vizyonları sınırlı kişiler olarak karşımıza çıkabilirler.

Elementlerin Doğum Haritalarına Etkileri Nelerdir?

Elementlerin Doğum Haritalarına Etkileri Nelerdir?

Doğum haritaları, bir bütün olarak incelenir. Yani, harita üzerindeki bütün bilgiler topluca ele alınır ve yorumlanır. Elementlerin buradaki varlığı ise, doğum haritasındaki element ağırlığına göre yorumlamaların ya da çıkarımların kolaylaşmasına yaramasıdır. Tabii güneş burcu bir element grubuna giriyor diye direkt olarak o element grubunun yorumu yapılamaz. Doğum haritasında element yoğunluklarına bakılmalı ve diğer açılar da iyi değerlendirilmelidir.

Astrolojide Gezegenler

Astrolojide 12 burç, 4 element ve 8 adet de gezegen bulunur. Gezegenlerin kullanılış amacı, enerji boyutunu ve deneyimlerin belirli özelliklerini vurguladığı için yorum aşamasında yardım almaktır. Kişinin doğum haritasında değişen gezegenlere, açılara göre çıkarımlar değişir. Burçların gezegenlerle yaptığı açılar değiştikçe dahi yapılan çıkarımlar farklılıklar gösterir.

1- Güneş

Güneş

Güneş, bilindiği üzere dünya için de ısı ve ışık kaynağıdır. Dünyadan en rahat görülen ve en parlak yıldızdır. Yaşamlarımızı aydınlatır ve hepimizin özünün göstergesidir. Bir insan burcunuzu sorduğu zaman verdiğiniz cevap güneş burcunuzdur. Tek başına güneş burcuna bakarak kişinin hayatı hakkında çıkarımlarda bulunulamaz.

Astrolojide 12 burcun olmasından dolayı dünya üzerinde sadece 12 çeşit insan olabileceği sonucunu çıkaranlara üzülerek söylemeliyiz ki yanlış yoldasınız. Burçların gezegenlerle açıları, gezegenlerin düştüğü konumlar, konumların derece derece hesabı ve daha pke çok etkenden dolayı yapılan çıkarımlar değişkenlik gözterir. Dolayısıyla 12 çeşit insan değil, harita kombinasyonu ne kadar türetilebilirse o kadar çok da insan çeşidi bulunur.

Gezegenin de kalbi sayılan güneş, vücudumuzda da kalbi ve omur iliği yönetmektedir. Hayatımızın orta noktasına alırız. Güneş, erkek bir yıldız olarak var sayılır ve aslan burcunun yöneticisidir. Hayatınızda, ailenizde ya da çalıştığınız yerdeki erkek çevrenizi temsil eder.

2- Ay

Ay

Her burçta ortalama 2 gün kadar kalan ay, günlük değişimleriyle duygusal dünyamıza şekil verir. Ay durumlarına göre değişken ruh hallerimiz de buradan gelir. Ay burcu, duygusal hayatımızda ve aşk hayatımızda nasıl karakterlere sahip olduğumuzu gösterir.

Evlilik hayatında nasıl bir anne ve eş olacağımızı ay burcuna bakarak görebiliriz. Ay, dişidir ve anneliği, annemizle olan bağlarımızı, anne olunca dönüşeceğimiz karakteri ve kadınlığı simgeler.Ay’a bakarak iç dünyamız ve geçmişimiz tahmin edilebilir. Vücudumuzda da mide, göğüs ve sindirim sistemi ile ilgilidir.

3- Merkür

Merkür

İletişim gezegenidir. Tanrıların iletişim aracı olarak bilinir. Haberleşme, iletişim kurma, iletişimle alakalı işler yürütme, yazıları ve yolculukları temsiz eder. Merkürün harita konumuna bakarak iletişim becerileri ya da entellektüellik seviyeleri hakkında çıkarımlar yapılabilir. Merkür her burçta ortalama 2-3 hafta kadar kalır. İkizler burcu ve başak burcunun yöneticisidir.

4- Mars

Mars

Bu burun karakteri girişimci, saldırgan, ters, enerjik ve liderdir. Eril bir burç ve savaşın tanrısı olarak var sayılır. Burçların ilki sayılan koç burcunun yöneticisi olarak geçer. Güneş burcuyla birlikte bakıldığında sağlık konularında bilgiler verir. Haritadaki açılarıyla bakıldığında hangi konuların üzerine çok düştüğü ya da hangi konularda çok ihtiraslı olunduğu ortaya çıkar.

Kesici, delici, yanıcı aletleri ve genel olarak silahları temsil eder. Vücutta idrar yollarını, cinsel salgı bezlerini, kasları, üretim organlarını temsil eder. Mars, her burçta ortalama 6 hafta kadar kalır ve zodyak etrafındaki turunu 2 yılda tamamlar. Marsın geri gittiği durumlarda ise burçlarda 7-8 aya kadar kalabilir.

5- Satürn

Satürn

Satürn, astrolojide oğlak burcunun yöneticisidir. Her burçta ortalama 2 buçuk yıl kadar kalır ve zodyak eetrafındaki tam turunu 29 yılda tamamlar. Yörüngesine girdiği evleri 3 yıl boyunca engeller ve zorlar. Zorlayıcı ve imtihan edici bir gezegendir.

Haritanızda girdiği ev konusunda bütün korkunç senaryoları yaşatabilir. Satürnde asıl amaç yıkmak değil o evi tamir etmektir. Belirli yetersizlikler ya da taban eksikliği hissettiği konularda bir nevi ders verici özellik gösterir fakat bunu negatif yönlerle yapar.

Mesela satürn, haritanızda hangi evinizde bulunuyorsa hayatınız boyunca o ev konuları ile ilgili zorluklar yaşarsınız. Bütün çabalarınıza rağmen elinizin boş kaldığını görebilirsiniz. Tabii bütün hayatınız böyle devam etmez. Ta ki satürn, o ev konusunda uzmanlaşmanızı ve artık hata yapmamanızı sağladığı zamana kadar.

Satürn, İnsan vücudunda da cildi, safra kesesini ve kemikleri temsil eder.

6- Venüs

Venüs

Güzelliğin ve asaletin burcu olan venüs diğer adıyla Afrodit… Boğa ve terazi burcunun yöneticisidir. Her burçta 2-3 hafta kadar kalır fakat geri gittiği durumlarda burçlarda 4 aya kadar kalabilir. Dişiliği, gençliği, güzelliği ve asaleti temsil eder. Hayatımızda zevk aldığımızı düşündüğümüz her şey venüs ile ilgilidir. Güzel bir koku, güzel bir manzara, hoş bir müzik… Venüs zevklerine örnek verilebilir. Daha uçarı ve zevklerle alakalı olan Venüs, bazen hayatımızın ipinin ucunu kaçırmamız neden olabilir. Bu sırada da satürn devreye girerek gidişatı hizaya sokmaya çalışır.

7- Jüpiter

Bolluğun ve bereketin temsilcisi jüpiter, gezegenlerin babası olarak anılır. Astrolojide yay burcunun yöneticisidir. Zenginlik, bolluk bereket ve neşenin yöneticisidir. Bulunduğu ya da geçtiği eve bereket ve şans getirir. Zodyaktaki turunu 12 yılda tamamlar. Dünya kazançlarının maddi ve maddesel kazançların temsilcisi olan gezegendir. Din, felsefe, ekonomi, ticaret gibi konular jüpitere bağlıdır. Çok büyük bir gezegen olduğu için bulunduğu ya da geçtiği evlerde her zaman büyük resmi görmemizi sağlar. Bulunduğu burca bulunduğu sene boyunca şans getirir.

8- Uranüs

Uranüs

Sürprizler ve beklenmedik olaylarla karşılaşma gezegenidir. Geleceği ve sanal ortamı temsil eder. Geleceğe yönelik ve önceden bilinemeyecek olayların gezegenidir. Uranüs, toplumların, devletlerin, uygarlıkların düzenini sarsarak baştan yeni ve daha hatasız bir düzen kuran gezegendir.

Ani değişiklikler ve isyan getirir. Duygusal değil objektif ve gerçekçi olan uranüs, özgürleştirici bir gezegendir. Haritalarında güçlü bir evinde uranüs bulunduran kişiler, zamanın ötesinde ve çağdan çok farklı düşüncelere sahip olabilirler. Uranüsün yıldız haritasındaki ev konumu, kişinin yenilik ve değişim yapabileceği ve başarılı olabileceği konuları gösterir.

Uranüs, aynı zamanda astrolojinin de yöneticisidir. Bilim ve elektriğin de yöneticiliğini yapar. Her burçta 7 sene kalır ve zodyak etrafındaki turunu 84 yılda tamamlar. İnsan vücudunda ise kanı, kan dolaşımını ve beyni yönetir.

9- Neptün

Neptün

Neptün psikolojik olarak üzerimizde etkisi olan ve bizim dönüşmemizi sağlayan gezegendir. Bir kolektif alan gezegenidir. Neptün, Venüsün üst oktavı ve karmada haritanın bağlantılı olduğu noktaları anlatır. Haritanızda Neptün hangi ev ve hangi burçta ise, o konularda karışıklıklar yaşatır. Hayatınız boyunca o konularla alakalı yapıcı ve yer yer yıkıcı etkiler görürsünüz.

Su gruplarında çok güçlü şekilde tesir eder. Toprak grubu burçlarında ise etkisi çok daha azdır. Haritada neptünün gücünü anlamak için açılarının gözden geçirilmesi gerekir. Vücutta ise lenf bezleri ve hipofiz bezlerinin yanı sıra uykularımızı temsil eder.

Balık burcunun ve aynı zamanda 12. evin yöneticisidir. Zodyak etrafındaki turunu 165 yılda tamamlar. Her burçta ortalama 15 yıl kadar kalabilir. Yılda bir defa gerileyen neptünün retro süresi de yaklaşık 5 aydır.

10- Plüton

Plüton

Güneş sisteminin en uzağında, kaya ve buzdan oluşan en küçük gezegenidir. Marsın üst oktavıdır. Saklı kalanların ve ölümün sembolüdür. Gizli olayların ve düşmanlıkların gezegenidir. Uranüste olduğu gibi sadece problem çıkararak dönüştürmeye çalışmaz.

Yıkım ve acı vererek dönüştürür. Dönüşümü hiçe sayıldığı takdirde öldürür. Öldürmek kavramı konular ve olaylar için ele alınır. Bulunduğu ev ve burcun konularına göre takıntı verir. Akrep burcunun yöneticisidir.Enerjisi kontrol edilemez ve özellikle toplumsal olaylarda var olan sorunları ortadan kaldırır çünkü yeni ve daha büyük bir yıkımla düzeni getirecektir.

Kişisel doğum haritalarında karmanın çözümlenmesi, kafa karışıklıkları, çözüm yolları, hangi konularda sakin kalmanız gerektiği ya da hangi konularda dönüşüm yaşamanız gerektiği konularını aydınlatmak için plüton önemli bir gezegendir.

İnsan vücudunda damar fonksiyonlarını, cinsel organları ve yaşamın sonunu temsil eder. Bulunduğu her burçta 8-12 yıl arasında kalabilir. Akrep burcu ve 8. evin yöneticisidir. Yılda bir defa geriler ve retro süresi 5 aydır.

Astrolojide Evler

Astrolojide Evler

Astrolojide evler, harita yorumlamayı kolaylaştıracak ve gezegenlerin ve burçların kesişimlerini ve açılarını net şekilde ortaya koyacak kavramlardır. Astrolojide bu kavrama ev denilmesinin sebebi, yerleşim yeri olarak kabul edilmesidir. Yerleşim yeri kabul edilen 12 ev vardır. Bütün bu evlerin kendine has özellikleri ve anlamları bulunur.

1- 1. Ev

1. Ev

Birinci ev, kim olduğunuzu anlayabileceğiniz ve kendinizi görebileceğiniz evdir. Aynı zamanda dışarıdan nasıl göründüğünüzü ve fiziksel özelliklerinizi bulabileceğiniz bir evdir. Kişilerin dışarıdan nasıl gözüktüğünü ve karşı taraftaki insanlarda bıraktığı ilk intibaları gösterir.

Bu eve bakarak çocukluk döneminde yaşanan koşullar anlaşılabilir. Bu eve yerleşen gezegen ya da burçlar, kişinin yaşam kalitesi üzerinde etkilidir. Yerleşen gezegen ve burca göre yaşam kalitesi olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilir.

Doğuştan gelen yeteneklerimiz, görünümümüz ve tarzımız hakkında da bilgiler verir. İnsanlar tarafından nasıl bir karaktere sahip olduğumuzun düşünüldüğünü de bu evde görebiliriz. Bu ev, kişilik ve mizacın anlaşılması açısından Güneş burcundan çok daha etkilidir.

2- 2. Ev

2. Ev

İkinci ev, para evi ve üretim evi olarak adlandırılır. Ne üretiyorum ve en iyi nasıl para kazanabilirim? sorularının cevabını bulabileceğiniz evdir. Girişkenlik, iş görüşmeleri, maddi konuşmalar ve maddi meselelerin değerlendirildiği evdir.

Kişinin, istekleri, sahip oldukları, sahip olmak istedikleri ve bunlara karşı doyum miktarı bu evde anlaşılır. Kişinin parasal konularda ve mülkiyet konularında elinde olanı yönetebilme yetenekleri ya da başarısızlıkları bu evin konuları arasındadır.

Çalışma şekli, üretim miktarı ve faydacılığının da anlaşılabileceği bu evde iş ve maddiyatın getirilerini ve nnasıl geleceğini görmek de mümkündür.

Üretim meseleleri, güvenlik ihtiyacı, maddi kaynakları yönetim şekli ve bunlara karşı mücadelesi de 2. evdeki burç ve gezegen konumlarına ve durumlarına göre tespit edilebilir.

3- 3. Ev

3. Ev

Kendinizi ifade etme biçiminizi ve etrafınızdakilerle bağlantıda kalabilme başarılarınızı gösteren evdir. Aynı zamanda kardeşler ve yakın çevre ile iletişimi de ortaya çıkarır. 17- 18 yaşlarına kadar olan eğitim hayatını temsil eden evdir.

Yetenekler, seyahatler, anlaşmazlıklar, yakın çevre, konuşmalar… yani iletişime dair bilgilerin alınabileceği ve düşen gezegen ve burç yerleşimlerine göre anlaşılabileceği evdir. Komşular, yakın çevre ve akrabalar bu ev ile temsil edilir. Kişinin zeka yönünü belirleyen unsurlar da bu evden anlaşılabilir. Sözel durumlar ve iletişim için bu evin durumuna bakarak çıkarımlar yapılabilir.

4- 4. Ev

4. Ev

Astrolojide dördüncü ev aile bağlılıklarınızı ve köklerinizi görebileceğiniz evdir. Atalarınızı, büyük mirasların ve genetik aktarımların görülebileceği bu evde aile yaşantısı ve birkaç kuşak öncesine dair bilgiler de elde edilebilir. Kültürel birikimler, kültürel geçmişler ve taşınmazlar hakkında da bilgi verir.

Bu ev aynı zamanda kişinin geç yaşlarını ve ileri ki yaşlarında olabileceği durumları gösterir. Yaşlılığı hakkında bilgiler verir. Mahrem ve gizli şeylerle ilgilidir. Aile yaşantısının geçmişini ve gelecek yolunu gösterir. Haritada dördüncü ev, baba figürünü, aile bağlılıklarını, ailenin geleneksel ve kültürel yapısını ele alır.

Toprağa, çevreye, ülkeye ve yaşadığı topraklara olan tutumunu da dördüncü evde görebiliriz. Kişinin korunma iç güdüsünü, çevresel etkenlere olan korkularını ve huzura karşı yaklaşımını ortaya koyar.

5- 5. Ev

5. Ev

Astrolojide beşinci ev, aşktan beklentilerinizi ve aşka karşı nasıl bir insan olduğunuzu ortaya çıkarır. Aynı zamanda yakın ilişkiler ve  duyguların olduğu evdir. Cinsel hayat, hobiler, hayatta sizi keyiflendiren şeyler, mutlu olduğunuz konular, bu evin konularıdır.

İlk çocuk, ilk çocuğun eğitim hayatı, hayatınızda aldığınız riskler, yaşadığınız kısa süreli ilişkiler, borsa gibi risk içeren işlemler de yine bu ev altında yorumlanır. Beşinci ev, boş zaman aktivitelerimizi de gösterir. Boş zamanda yapılan hobiler, eğlenceler, uğraşlar, beşinci evde gün yüzüne çıkar. Sevgiyi algılama ve uygulama şekillerimizi, sevme ve sevilme potansiyelimizi görürüz.

6- 6. Ev

6. Ev

Astrolojide altıncı ev, hayatımızda karşımıza çıkabilecek sağlık sorunlarını gösterir. Teşhis edilebilen ve kısmen küçük hastalıkları gösterir. Evcil hayvanlarınızı da bu evde görebilirsiniz. Çalışma ve iş hayatınızda nasıl bir işçi, patron olduğunuzu gösterir. Çalışmaya karşı bakış açınızı ve çalışma hayatınızdaki başarılarınızı görebilirsiniz.

Altıncı ev erkek haritasında kötü şanstır, askerlik, hijyen ve sağlıksal sorunları anlatır. Kişinin en çok konuşmak, göstermek istediği şeyleri görürüz. En çok nelerin üzerinde yoğunlaşmaktan hoşlandığınız da bu evin konularındandır.

7- 7. Ev

7. Ev

Astroloji nedir? sorusunu sorduktan sonra, çoğu kişinin öğrenmek istediklerini gösterir. Yedinci ev evlilik ve çeşitli ortaklıkların anlatıldığı evdir. Kişinin evleneceği kişi hakkında bilgiler, kaç kişiyle evleneceği, nasıl bir evlilik hayatı yaşayacağı, olası problemler, bu evin konularıdır. Tüm ortaklık ve iş birlikleri bu evin konusudur. Aynı zamanda açık düşmanlık evidir. Rekabet ettiğiniz kişiler, avukatlık işleri gibi konular da yine bu evin etkisi altındadır.

Anlaşabileceğiniz ve bütünleşebileceğiniz eşin özelliklerini görmek ve uzun bir ilişkiden olan beklentilerimizin ortaya çıktığı evdir. Aşk hayatınızın gidişatı, duygusal meseleler ve sizin gösterdiğiniz tepkiler ya da size gösterilen tepkiler bu evin konularıdır.

8- 8. Ev

8. Ev

Sekizinci ev, kriz evi olarak adlandırılır. Maddi, manevi, bireysel her türlü kriz bu evle ilişkilendirilir. Aynı zamanda ölüm evidir. Burada görülen evler genellikle şok edici derecede ani ya da ameliyatta gerçekleşir. Organ kayıpları ve organlarla yaşanan problemleri gösterir. Bizleri korkutan konuları içerir. Yeniden doğuş evi olarak da bilinir.

Ölüm ve ölüm ötesi konuları temsil eder. Cinsellik, özel ilişkiler, kişisel çekicilik gibi konular da bu evin etkisinde gerçekleşen konulardır. Dolaylı yoldan gelen paraları temsil eder. Ölüm, miras, mal paylaşımı, nafaka, borç kredi kartı gibi parasal meselelere yoğunlaşır.

9- 9. Ev

9. Ev

Tanrıyla ilgili inançlar, manevi durumlar, var oluş fikirleri, ibadetler gibi konular dokuzuncu ev konularıdır. Kahinlik, ön görü, üniversite eğitimleri ve akademi, yazarlık, felsefe, astroloji, hukuk ve yasa, davalar, yetenekler, reklamlar ve uzak akrabalar da bu evin konularındandır.

Bu ev, genel olarak uzak olan şeylerden bahseder. Kişinin, hayattaki basit durumlardan bile derin anlamlar çıkarabilmesini sağlar. Kendini gerçekleştirme isteği ve merakı ile birlikte, edindiği derin anlamlarla kendine bazı etik kurallar oluşturmaya çalışır. Bundan dolayı başka ülkelere gitme, farklı şehirlerde yaşama eğilimindedir.

10- 10. Ev

10. Ev

Kalabalıklar ve topluluk içinde verdiğimiz ilk izlenimdir. Hayatınızda yükselebileceğiniz en yüksek noktayı size gösterir. Aynı zamanda bu ev, başarılı olabileceğiniz meslekler ve durumlar konusunu aydınlığa kavuşturur.

Kadınlarda anneyi ve anneliği anlatır. Nasıl bir sosyal statüye sahip olarak nasıl bir topluluğun içerisinde bulunacağınız konusunda bilgi verir. Koyduğunuz hedefler ve bu hedeflere ulaşma becerileriniz ile ulaşma potansiyeliniz de bu evin konularındandır.

11- 11. Ev

11. Ev

On birinci ev, şans, dostluk ve arkadaşlık evidir. Dostlarınız, yakınlarınız konusunda hayatınızın yönelimini ve hayatınızda şanslı olduğunuz alanları bu evde görebilirsiniz. Nasıl bir arkadaş ortamına sahip olduğunuzu ya da olacağınızı bu evde görebilirsiniz.

İş hayatınızda elde ettiğiniz maddi ve manevi geliri ve aynı zamanda geçmişten bugüne kadar taşıdığınız değerleri gösterir. Bu eve düşen gezegenler, yapılan açılar ve ev konumları, hayatınızda şansın yeri ya da yerleri konusunda bilgiler verir.

Arkadaşlıklar konusundaki şansımızı, nasıl bir çevreye sahip olduğumuzu, bulunduğumuz çevre tarafından nasıl değerlendirildiğimizi, destek görüp göremeyeceğimizi söyler.

12- 12. Ev

12. Ev

Travmalar, bilinç altı, psikolojik değişimler, psikolojik durumlar, anksiyete gibi durumları temsil eder. Psikolojik problemler bu evden anlaşılabilir. Gizli düşmanlar, gizli konular, aniden ihanete uğrama konularına bu ev cevap verebilir.

Kendimizle bile konuşmadığımız karanlık taraflarımızı anlatır. Kötü şans evidir. Rüyalar, uyku düzeni, mahremiyet, bilinç altı, fedakarlıklar, aile düzeni, psişik konularla olan bağlantılarımız gibi konular da on ikinci ev konularındandır.

Endişeler, panik atak, hayal kırıklıkları bu evde yaşanır. Akışta kalmayı, akışa bırakmayı , gizliliği, gizli yapılacak işleri temsil eder. İçeride bulunan egoyu da hangi konular ve zamanlarda ortaya çıkabileceğini de 12. evde görebiliriz. Bu evde bulunan gezegenler, kişiyi ezen kuvvetleri gösterir

Astrolojide Görünümler

Astrolojide Görünümler

Astrolojide görünümler, gezegenlerin, diğer burç ve gezegenlerle yaptığı açılar ve konumlar olarak adlandırılabilir. Astroloji haritasında doğru çıkarımlar yapılabilmesi için sadece burçlar ve burçların hangi gezegenlerde olduğunu bilmek yetersizdir. Burç ve gezegenlerin açıları, konumları ve birbirlerine olan durumları, tam çıkarım yapmak için gereklidir. Çünkü ufak bir açı farklılığı bile farklı sonuçları ortaya çıkarabilir. Temel olarak 7 görünüm mevcuttur.

1- Kavuşum ( 0 Derece)

Kavuşum ( 0 Derece)

Haritada aynı derecede bulunan gezegen ve ışıkların buluşmasını temsil eder. Kavuşum, bulunduğu evi ve bulunduğu burcu güçlendirir. En güçlü derecelerdendir. Güneş, ay ve yükselen burçlarında bulunduğu takdirde bunlara güç verir. Yaşamı içeriden etkileyen önemli ve çok güçlü psikolojik çıkarımlar verebilir. Işıkların herhangi bir gezegenle kavuşumu, gezegenin özelliğini ortaya çıkarır.

2- Paralel Açı

Paralel Açı

Kuzey ve güney yönünden gelen 2 gezegenin aynı derecede bir araya gelmesiyle oluşan açıdır. Paralel açı ile kavuşum açısı benzerlikler gösterebilir. Haritadaki iki gezegen hem 0 derecede hem de paralel açıya sahipse, bulunan etki çok güçlenir.

Kontra- Paralel Açı

Paralel açıdan farklı olarak, iki gezegenden biri ekvatorda kuzey çizgisinde diğeri de güney çizgisinde olarak karşı karşıya geldiklerinde oluşturdukları açıdır. Karşıt açı ile benzerlikler gösterir. Bu durum genellikle ay tutulmalarında görülür.

3- Altmışlık Açı (60 derece)

Altmışlık Açı (60 derece)

Yeni olan her şeyle kurulan bağlantıyı gösterir. Yeni insanlar, yeni yerler, yeni iş, yeni fikir ve kendini geliştirmekle ilişkilendirilir. Bu açıyı oluşturan burç, ev ve gezegene göre oluşan konu hakkında yenilikler ve gelişim beklenebilir. Uyumlu enerjiler içeren bir açıdır. Hayatta edinebilecek beceriler ve yeni başarılar için altmışlık açılara bakılabilir.

Kare Açı (90 Derece)

Kare Açı (90 Derece)

Bu açı, genellikle uyumsuz elementlerin açılarını kapsar. Bu yüzden, farklı enerjileri birleştirmek için de ekstra enerji ve çaba harcar. Kişisel gezegenlerle yapılan herhangi bir kare açı, yaşamda karşılaşılan zorlukları haber verir. Kare görünüm, satürn’ün doğasıyla uyumludur. Hayatta ne yapmanız gerektiğini söyler. Hayatta yapmaya korktuğunuz ya da cesaret edemediğiniz şeyleri kare açılarda görebilirsiniz.

Üçgen Açı (12 Derece)

Üçgen Açı (12 Derece)

Üçgen açısı içerisindeki gezegenler, doğal olarak bütünleşilen hayatın gerekliliklerinden doğan enerjileri açığa çıkarır. Kare açıya göre daha uyumlu bir açıdır. Enerjinin kolayca akmasını sağlar. Üçgen açı, genellikle aynı elementin burçları arasında oluşur. Üçgen açılar içerisinde belirlenen hobi, yetenek ve uğraşlara yöneldiği takdirde, kişi bu uğraşlarında başarılı olmak konusunda zorluk yaşamayacaktır.

Astroloji Hakkında Sık Sorulan Sorular

Güneş burcumu nasıl bulabilirim?

Doğduğunuz gün, ay ve yılı bilmeniz yeterlidir.

Kaç tane burç var?

Zodyak yörüngesinde 12 adet burç bulunmaktadır.

Astrolojiyi kim icat etti?

Astrolojiyi araştıran ilk toplulukların Babilliler olduğu bilinmektedir. Buna dair ilk belgelerin M.Ö 1600 yılında yazılmış olduğu bilinir.

Burçlar özellikleri neye göre belirleniyor?

Doğduğunuz anda gök hareketlerinin ve yıldız konumlarının şekillerine doğum gününüze göre belirlenen burçlarda burç özellikleriniz de güneşin 12 parçaya böldüğü 12 burcun, doğum gününüze göre konumları ve hareketleriyle belirlenir.

Astroloji kuranda geçiyor mu?

İdris peygamber, almış olduğu vahye dayalı olarak gök olaylarının, gezegenlerin ve yıldızların insanlık ve dünya üzerinde tesir ve önemini anlatmaya çalışmıştır.

Editör Puanı
Bu yazıyı puanlamak için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.